Новини

Варненска туристическа камара (ВТК) награди Исторически парк

Варненска туристическа камара (ВТК) е регионална туристическа организация, създадена през 1991 год. Тя е приемник на Териториалното сдружение за туризъм и отдих.
ВТК обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма - хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, застрахователни, производствени, транспортни, и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма.

ВТК е член на Международния съвет на партньорите в туризма (ICTP), Националния съвет по туризъм и Българска туристическа камара. Техният девиз е: ,,Заедно ще постигнем това, което не можем да направим поотделно!"

Между 18-20 юни 2021г. на територията на Исторически парк се проведе Международен античен и средновековен фестивал ,,Ново начало", пресъздаващ бита и културата, военното дело и обичаите на хората населявали българските земи от Античността и времената на блестящата тракийска цивилизация и Древен Рим, до залезът на вековното Българско средновековно царство в края на XIV – XV век. По време на фестивала, Исторически парк бе награден от Варненска туристическа камара (ВТК) за принос за развитието на културно-историческия туризъм по Северното Черноморие. 

Наградата връчи председателят на управленския съвет на Варненска туристическа камара - Илин Димитров, която прие изпълнителният директор на Исторически парк - Ивелин Людмилов Михайлов.