Новини

Как създадохме енциклопедията ,,Спартак. Безсмъртие и величие"?

Неговата отдаденост на великото дело, страстта и вярата с които се бори за сбъдването на своята мечта до самия си край го превръщат в символ на свободния човешки дух, вдъхновение за всички онеправдани и потиснати.

Книгата има за цел да представи личността на Спартак по най-добрия възможен начин, като в същото време да постави акцента върху характерните за епохата събития, личности и особености. Сред тях изключително внимание беше отделено на проучването свързано със живота на гладиаторите. Тази прослойка от римското общество е изключително интересна, тъй като макар и намираща се в подчинена зависимост, лишените от свобода хора са разполагали с определени привилегии и права. Те са им се давали като награда за спечелените победи на арената. Спартак е бил един от най-известните и прочутите за времето си гладиатори. Но въпреки възможността да придобие свободата си след някоя успешна битка и да продължи да обучава гладиатори, той избира пътя на свободата за всички. Спартак е харизматичен водач, който въпреки произхода си от средите на народа, притежава вроден пълководски талант и пламък, който вдъхновява хората. Интересно е да се знае, че в бунтовната войска освен гладиатори влизат и много други онеправдани хора – орачи, обеднели земеделци и занаятчии от римските провинции, които не са роби, но водят също толкова тежък живот. Всички те се стремят към достоен и свободен живот, далеч от потисници и неправди.

Детайлното описание на епичните битки белязали бунта на Спартак, и на римската армия са представени с великолепни илюстрации от художника Веселин Чакъров. Неговите рисунки дават живот на енциклопедията и я превръщат в красиво произведение но изкуството, което всеки ценител на книгите трябва да има в своята лична библиотека.


Автори: Мирослав Петров
Художник: Веселин Чакъров

Вземи енциклопедията за теб или за подарък от тук !