Новини

Как създадохме енциклопедията "Светът на Траките"

Племената, които са обитавали българските земи и като цяло преобладаващата част от Балканския полуостров в периода на Античността са известни под сборното наименование траки. Те са притежавали изключителни познания за света на духовното, за природата, били са неустрашими воини, а също така творци и създатели. И до днес откритите тракийски съкровища удивяват онези, които ги видят със своята красота и съвършенство.

Книгата беше създадена с цел да събере на едно място много интересни сведения за древните обитатели на българските земи. Да ги подреди в определен ред, така че всеки, който се докосне до миналото и светът на неустрашимите и свободолюбиви траки да получи полезна информация.

За създаването на книгата "Светът на траките" бяха проучени различни източници – литературни и съответно научни, писани от най-известните български траколози – експерти по темата. Информацията беше пресята и поднесена по един достъпен начин, така че да е достъпна за читатели от всички категории и възрасти.

За самото илюстриране на книгата бяха положени значителни усилия, изискващи от художника внимателно и детайлно проучване на характерните за епохата въоръжение, бит, обичаи и достигнали до наши дни артефакти, намерени в тракийски гробни могили.

При съставянето на книгата, нейните създатели от своя страна научиха много интересни и любопитни факти, които обогатиха собствените им познания за историята и античността.

Значителен момент от книгата беше и съставянето на карти, които да обогатят илюстративния и текстов материал.

“Светът на траките” е книга, която припомня на нас българите величието на славната ни история, и да представи колкото се може по-пълна и богата информация за живота по времето на траките.

Енциклопедията може да закупите от тук.


Автор: Мирослав Петров
Художника-илюстратор: Веселин Чакъров