Новини

Как създадохме енциклопедията за кан Тервел?

Книгата - енциклопедия “Кан Тервел – Битката за христовия свят” поставя акцента върху един от големите военни конфликти в средновековния свят – обсадата на Константинопол от войските на Омаядския халифат, и ключовата роля, която изиграва българският владетел – кан Тервел за разгрома на нашествениците и спасяването на Европа.

Самият Тервел, наследникът на кан Аспарух, е изключителен владетел и магнетична личност. За неговата победа споменават по-ранни и късни хронисти. Западната църква го обявява за светец под името Свети Тривелий Теокист.

В книгата са представени основните страни в конфликта – византийци, араби и българи, като са предадени характерните за епохата особености на всеки народ, въоръжение, религия и морални принципи, които ги водят. В книгата има изключително подробни и описателни илюстрации дело на художника Веселин Чакъров. При работата над текста и рисунките е ползвана помощта на професионален консултант – историческия възстановчик Милен Петров. Неговите съвети и препоръки относно въоръжението и визията на воин от ранните години на Първо българско царство бяха от изключителна помощ.

Работата по книгата бе съпроводена с проучване на различни и разнообразни източници и множество срещи и разговори между творческия екип, прерастващи понякога в разгорещени спорове. Но благодарение на тях усилията дадоха резултат и книгата “Кан Тервел” се превърна в забележително произведение, което прави читателя съпричастен с великата победа на българският владетел над арабите.

При написването на книгата трябва да се отбележи един особено интересен момент. След първоначалното създаване на произведението, в резултат на една от поредните творчески срещи и обсъждания, автора Мирослав Петров взе решение да го пренапише. Въпреки изключително трудоемкия процес, който съпровожда създаването на една книга вторият и подобрен вариант, който сега имат удоволствие да прочетат читателите беше завършен само за месец.

Книгата за Кан Тервел разказва за великите времена от историята на България, напомняйки ни, че истинските ценности за българите винаги са били справедливостта, смелостта и достойнството.

Енциклопедията може да закупите от тук.


Автор: Мирослав Петров
Художника-илюстратор: Веселин Чакъров
Историческия възстановчик: Милен Петров