Новини

Участие в “Slavs and Vikings reenactment festival”

Участие в ежегоден международен реконструкторски фестивал “Slavs and Vikings Reenactment Festival” в гр. Волин, Полша (03-05.08.2018 г.) – екип на Исторически парк посети фестивала и заедно с българските реконструктори Петър Владов (Наемна дружина “Барадж”) и Мариан и Мария Маньовски, които взеха активно участие в събитието.