Новини

НОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ ИГРИ ИЗПРАТИХА НА ПРЕЖИВЯВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ПЪРВИТЕ УЧАСТНИЦИ

През август и септември бяха проведени две нощни исторически игри, които накараха участниците да се върнат от 10 хиляди години назад във времето до наши дни като минаваха през различни мисловни, логически и физически загадки на площ от 130 декара, на която са разположени различни исторически епохи. 

Участниците бяха върнати назад във времето като минаха по стъпките на хората от неолита и халколита и стигнаха чак до пищното и царствено време на траките. Със собствени усилия и съдействие от страна на излезли от епохата хора, участниците минават през мисловни предизвикателства, провокация на сетивата, приготвяне на автентични дарове. Целта е да излязат от своята реалност и да се потопят в едно различно време. 

Играта комбинира мисловни предизвикателства, ориентиране и физически активности. Участниците разгадават мистерии, анализират исторически факти, за да открият тайните на отделни исторически епохи, за да могат да влязат в единствения в света тракийски дворец и да станат активни участници и зрители на тракийски пир. 

Нощна историческа игра е без аналог, която комбинира в себе си елементи от тийм билдинг игра и стаи на загадките. Играта включва логически, физически и стратегически загадки на територията не на една стая, а на цял Парк. Историята, която трябва да разбере всеки участник се пише с всяка изминала минута, след преминаване на загадките. В играта се открояват екипни умения, лидерство, ловкост, фокус.

При създаване на отделните загадки и мистики са използвали притъпяване на едни сетива, за да активират в по-голяма степен други. Същевременно автентичната обстановка и мащаба на Исторически парк подпомага цялостното усещане на играчите, че са отишли в друга реалност, в която играят далеч от ежедневните проблеми. Всеки участник е като филмов герой, който пише собствения си сценарий всяка минута. 

В днешния свят на дигитализация и забравяне на истинските усещания в реалния, а не виртуалния живот, хората изпитват потребност, както в работата, така и в ежедневието си от активно ангажиране със света и пълноценното му преживяване. Забелязва се потребност от художествено съдържание и влизане в образи и персонажи, които макар и преоблечени в други хора, дават шанса без притеснения да проявим себе си. 

Ролевите игри бяха посрещнати с огромен интерес, както от големи, така и от малки. Най-малкия участник беше на 5 години и взе участие само в някои епохи поради сложността на изпълнение. Най-възрастната участничка беше на 73 години от Германия и прояви смелост с предизвикателства в тракийските гробници. 

Игрите са подходящи за семейства, туристи, корпоративни компании, приятели или непознати, които искат да се запознават с нови хора, преживявайки нещо различно. Всеки месец в сезона игрите ще бъдат част от програмата на Исторически парк. Разнообразни сюжети и различни нива на трудност очакват през следващия сезон участниците в игрите.