Общи условия

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН АНТИЧЕН ФЕСТИВАЛ . ОДРЮЗА – ЛЮЛКАТА НА ХИЛЯДАТА ГРАДОВЕ .

Исторически фестивал ,,ОДРЮЗА – Люлката на хилядата градове‘‘ е събитие, посветено на пресъздаването на материалната и духовна култура на тракийската цивилизация и държавната традиция на Одриското царство (гр. Βασίλειον Ὀδρυσῶν).

Фестивалът се провежда всяка година /месец юли/, на територията на ,,ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК‘‘ – своеобразен ,,Музей на живата история‘‘, изграден в с. Неофит Рилски, област Варна, България.

Организатори на фестивала са ,,Исторически парк‘‘ АД и Сдружение за исторически възстановки (англ. Historikal reеnactment) „БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА СТАРИННИ ВОЙНСКИ ИЗКУСТВА - ВЕЛИЧИЕ” ‘‘.


Участие във Фестивала

Участие във Фестивала може да вземе всяко сдружение за историческа реконструкция пресъздаващо периодa на Античността, което е подало заявка за участие във Фестивала и е получило потвърждение от организаторите на същия.

Заявка за участие във Фестивала може да направите на страницата на Исторически парк https://www.ipark.bg/bg-BG/Events. Организаторите на Фестивала имат правото да отказват участие в същия, без допълнително обяснение на причините за това.

Всички справки по повод участието и различни организационни въпроси се осъществяват изключително по ел. поща - [email protected]. При необходимост от отговор на вашите въпроси, с вас ще се свържи координатор.


Финансиране на Фестивала

Разходите свързани с подготовката и провеждането на фестивала, храненето на участниците и наградните фондове, се осигуряват от ,,Исторически парк‘‘ АД.

Разходите за транспорт и нощуване на участниците (исторически клубове и свободни реконструктори), се поемат от самите участници.

Настаняване на участниците

Участниците във Фестивала, се настаняват за нощуване извън територията на ,,ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК‘‘. Организаторите предлагат места за нощувка срещу заплащане, в собствена изнесена база, за което е необходима предварителна заявка.

Участниците, планиращи нощуване в собствени туристичски палатки, се настаняват на определеното за това място, в близост до ,,ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК‘‘.

Участниците могат да организират своето нощуване и самостоятелно, на избрано от тях място.

Настаняването в базата за нощуване и палатковия лагер започва от 12:00ч., в деня предхождащ откриването на фестивала и приключва в 8:00ч. сутринта в деня на откриването на Фестивала.

Всички участници трябва да преминат регистрация на място, до 10:00ч. в деня на откриването на Фестивала. В случай на несъответствие между заявените участници и реално присъстващите, решение за участието на последните се взема на място от ОЕ. За целта всички участници трябва да имат лични документи.

Фото и видео оператори, репортери, журналисти и др. желаещи да снимат по време на Фестивала, преминават регистрация и акредитация пред ОЕ на същия.


Общи изисквания към участниците

По време на провеждане на фестивала, всички участници са длъжни да носят историческо облекло, което отговаря на реконструирания период. При отсъствие на такова, те се допускат в района на ,,ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК‘‘ само като посетители.

В зоната на провеждане на фестивала – Антична Тракия, на участниците не се разрешава да излагат на показ лични вещи или предмети на бита, неотговарящи на реконструирания период.

Лица, чието облекло и въоръжение не е преминало проверка за надеждност и безопасност при употреба, не се допускат за участие в ,,Тракийските войнски игри - АРЕТЕ‘‘.

Непълнолетни лица се допускат за участие във фестивала само в присъствието на техните родители, настойници или попечители или при представяне на предназначените за целта документи.


Награждаване на участниците

Участниците в Тракийските войнски игри - ,,АРЕТЕ‘‘, провеждани по време на Фестивала, се награждават с венци и предметни награди.

Наградният фонд на Фестивала се осигурява от ,,Исторически парк‘‘ АД. Участниците могат да получат своите награди, само ако са преминали предварителна регистрация при пристигането си в ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК‘‘ и са записани за участие въс войнските игри в установеното за това време.


 ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА


Фестивалът ,,ОДРЮЗА - Люлката на хилядата градове‘‘, се открива тържествено в 11:00ч. на първия фестивален ден /30.07.2022г./.

Фестивалът ще се проведе на територията, на ,,ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК‘‘, в зона Антична Тракия, като фестивалната програма ще включва:

 

ДЕН I- ви /30.07.2022г./

Одриски царски пир ,,ВИНОТО НА БОГОВЕТЕ‘‘

• Ритуал по посрещане на царските гости (антични реконструктори и майстори занаятчии) /11:00ч. – 11:30ч./;

• Винен ритуал за побратимяване /11:30 – 12.00ч./;

• Представяне на царските гости пред публиката на Исторически парк /12:00 – 13:00ч./

• Царски пир – ритуален обяд /13:00 – 14:00ч./;

• Антични битки с оръжие – мономахия, представени от войните на Одрюза (Исторически парк) /14:00 – 15:00ч./

• Представления на гостите от сдружения Via Praetoria (Свищов, България), Asociația Culturala Tomis (Констанца, Румъния), Антична Тракия (Кабиле, България), Ситалк (Пловдив, България) и др. /14:00 – 18:00ч./;

• Разходка на царските гости из Одрюза (Антична зона на ИП) и обзорна беседа за посетителите на Парка /18:00 – 20:00ч./

• Въздушно шоу с хищни птици /19:30 – 20:00ч./;

• Спектакъл ,,Тракийския царски пир‘‘/20:00 - 21:00ч./;

• Фолклорна програма /21:00 – 21:30ч./.


Ден II-ри /31.07.2022г./

 Тракийски войнски игри ,,АРЕТЕ‘‘(гр. ἀρετη - надпревара, състезание)

• Откриване на игрите /10:00 - 10:30ч./;

• Бягане /стадий, щафета и хоплитодромос/- отворен турнир;

• Скачане /прескок от място на възвишение и дълъг скок с гири/ - отворен турнир;

• Хвърляне /копие, дискус и палет/ - отворен турнир;

• Въоръжени двубои /мономахия/ - демонстративни битки;

• Юмручен бой /пугмахия/ - демонстративни битки;

• Борба /орте пале - ,,изправена борба‘‘, като пале - ,,борба на земя‘‘ и панкратион „всички сили”/ - предварително записване;

• Петобой /пентатлон - дълъг скок, хвърляне на копие, хвърляне на диск, надбягване и борба) - отворен турнир.


Всички участници във Фестивала и гости на Исторически парк ще могат да участват в откритите съревнования на игрите ,,Арете‘‘.

Награждаването на победителите ще бъде извършено по време на тържественото закриване на Фестивал ,,ОДРЮЗА - Люлката на хилядата градове‘‘, от 17:00ч. на последния фестивален ден /31.07.2022г./.