Развлечения

РИТУАЛНО ПИЕНЕ НА ВИНО

Древните траки са известни като прочути лозари. В Античността се е смятало, че Дионис – богът на виното – е дошъл от Тракия. В поемата си „Одисея“ Омир възхвалява тракийското вино. Описва го като напитка с божествен аромат, много гъсто.

Заради голямата популярност на тракийското вино в древния свят е запазено и неговото местно название: zelia, zila, zelas. Тази дума подсказва пряка връзка със зелено, но и със зелие, тоест омайна, дори отровна билка.

За траките виното не е само битова, а също и сакрална напитка. Нито едно важно събитие в живота на античния човек не минава без пиршество – от раждането до смъртта му той е съпроводен с ритуално разливане на вино. В сцена на сватба от Казанлъшката гробница е изобразен владетел с фиала в ръка, към който се е приближил виночерпец.

Виното е разливано както на пировете, така и по време на различни обреди. В светилището на Дионис в Родопите се е извършвало възлияние, което показвало раждането на новия цар. Виното се изливало върху горящ олтар и ако лумнел огромен пламък над покрива на светилището, това означавало, че поръчалият ритуала е предопределен за велики дела.

Исторически парк предлага на своите гости ритуална дегустация на специален сорт медено вино (150 мл), изпълнена по тракийски обичай. Виното се разлива в прецизни реплики на ритони, фиали и други съдове от прочути тракийски съкровища. По този начин участниците  в дегустацията получават уникалната възможност да се насладят още в по-пълна степен на божествената напитка да се докоснат до величието на могъщите тракийски герои.

Атракцията е подходяща за лица над 18 г. и струва 20 лв.