Развлечения

КОННА ЕЗДА

Българският народ е тясно свързан с коня. Това благородно животно е характерен и важен символ, белег за  нашия произход и наследство. Изображения на конник се откриват върху най-различни археологически артефакти – апликации от снаряжение, облекла, амулети; върху монети или изсечени в скалите изображения.

Kоневъдството по българските земи е добре развито още от времето на траките. Омир многократно говори за коне в Тракия, като нарича предците ни „конелюбиви“. Това е характеристика на траките, която остава през вековете на Античността.

При прабългарите конят е почитан като свещено животно. Почитта и отношението към коня проличава в съществуващия закон. Всеки, който се осмели да язди бойния си кон в мирно време, се наказва със смърт. Същата участ сполетява и онзи воин, който не се грижи добре за своя кон. Бойните коне се държат отделно от останалите. 

Освен за война и придвижване, конете при старите българи се използват усилено и за развлечение. Те участват винаги в празненства, състезания, надбягвания и военизирани игри, както това е показано на една рисунка-графит от Плиска.

Връзката между ездач и кон е не само физическа, но и психологическа. Контактът, който се изгражда между човека и животното, грижата един за друг и съвместната работа, създават предпоставки за постигане на духовен баланс. Конната езда дава възможност да се осъществи пряк досег с живата природа, да се излезе от рамките на урбанизирания свят, в който живеем днес, и да се върнем към корените си.

В Исторически парк гостите и посетителите на обекта ще могат, посредством участия в организирани атракции и/или посещения на уроци по конна езда, да се докоснат до древната култура на нашите предци, да преоткрият връзката между себе си и най-благородното животно – коня, носител на неукротимия и свободолюбив български дух.
Конната езда се провежда на открит кръгъл манеж под ръководството на опитен инструктор, който води коня. 


Атракцията е с продължителност 10 минути и струва 25 лв. 

ВАЖНО: Всички атракции на открито могат да се повлияят от метеорологични или други условия на място. Препоръчваме да потвърдите по телефон наличието на атракцията в деня на посещение и молим за разбиране, ако при самото посещение условията се изменят и нямате възможност да й се насладите.