Спартак - защитникът на Тракия

3.60 levs
Comics
183

Спартак – синът на племето меди е верен син на своята родина и самоотвержен защитник. Той се опълчва срещу римските легиони, които нахлуват да завладеят тракийската земя и храбро се сражава в името на свободата.


ТЕКСТ: Мирослав Петров, 2017

РИСУНКИ: Веселин Чакъров
ИЗДАНИЕ: 2017г.