СПАРТАК - Легендата книга 2

30.00 levs
Comics
295

Книга 2 - Беглецът от закона

Графичен роман с енциклопедия на античността по нашите земи

Сценарий: Теодор Манолов

Художествен директор и илюстратор: Теодор Манолов

Исторически консултанти: Георги Георгиев, Георги Мишев, Васил Мутафов, Павел Серафимов.

"Щастлив съм да поднеса на вашето внимание един нов прочит на легендата за Спартак, който го представя и като рожба на тракийския етнос, но и като “гражданин на света”, като своего рода “елинистичен” космополит. Това означава, че в тази книга аз не се мъча да отрека стойността на елинистическата култура от неговата епоха или да изолирам всячески траките от нея, не се опитвам да ,,залостя” тоя народ в границите на ,,нашенското” и да го противопоставя на ,,външното”, както се правеше досега в българската художествена литература по темата, а се стремя да изтъкна всичко, което траките и Спартак са дали на елинистичната култура - най-влиятелната в човешката история. Интегрирайки тракийската цивилизация в европейската, сиреч в тая на Елада и Рим (наречена за добро или лошо “елинистична”), въобще не искам да обезлича първата, а да обогатя съвременното възприемане на втората и да я заявя ясно, какво са ѝ предоставили нашите предци - вярвания, философски парадигми, научни и художествени достижения, велики личности. Според мен траките са пълноправни членове на европейското семейство, а не стоящи по периферията му варвари. В този смисъл моето дело също е родолюбиво, макар да правя обратното на тези преди мен.

Надявам се идеята зад културно-образователната ми стратегия ,,Светът на Спартак”, част от която е тази книга, да ви хареса."

Теодор Манолов