Кан Котраг

3.60 levs
Comics
156

Илюстрованата книжка „Кан Котраг“ описва историята на вторият син на Кубрат. Измежду страниците на изданието ще научите повече за живота и делата на създателя на Волжка България. 


Хан /хаган/ Котраг е от род Дуло. Според византийските хронисти Никофор и Теофан Изповедник, след смъртта на баща си и разпадането на Велика България, Котраг разширява влиянието на своите прабългари нагоре по река Волга.

ТЕКСТ: Мирослав Петров
РИСУНКИ: Веселин Чакъров
ПРЕДПЕЧАТ: Галина Миланова
РЕДАКТОР/КОРЕКТОР: Кети Илиева
ИЗДАНИЕ: 2018г.
ISBN: 978-978-619-7380-17-0