Кан Тервел - Битката за Христовия свят

30.00 levs
Encyclopedia
124

Един от най-ярките, придобили световна известност, български владетели от Ранното средновековие, е кан Тервел. Спечелил си славата на умел държавник, стратег, воин и политик, той утвърждава позициите на младата Дунавска България в тогавашния свят. С победата си над арабската армия, обсадила Константинопол, кан Тервел завинаги записва името си със златни букви в историята и си спечелва прозвището Спасителя на Европа. Достойнствата и победите му са признати както от източните и западните историографи, така и от арабските хронисти. 
За самия Тервел в същото време се знае твърде малко. Информацията, съдържаща се за него в най-известния документ – Именник на българските канове, е твърде оскъдна, а надписите, всечени край релефа на Мадарския конник, с които той е отбелязвал победите си, са предмет на разгорещени спорове от много години. 
Едно е сигурно – наследникът на кан Аспарух и владетел на Дунавска България постига нещо, което не е успял да стори никой друг дотогава. Кан Тервел се изправя срещу намиращия се в апогея си могъщ халифат на Омаядите и им нанася поражение, след което арабите изоставят имперските си амбиции да покорят Европа. По-късната победа, която майордомът на франките – Карл Мартел, удържа при Поатие срещу тях, е един естествен завършек на стореното от кан сюбиги Тервел. 
Настоящата книга се опитва да представи събитията от онова далечно време по начин, който ще позволи на читателя да преживее вълненията и тревогите на участниците в битката за Константинопол. Вплетените в страниците интересни факти относно основните участници в битката за Константинопол – българи, араби и византийци, и съпътстващите ги великолепни илюстрации имат за цел да направят преживяването още по-пълно и да подчертаят значимостта на делото на великия български кан и кесар Тервел.

Текст: Мирослав Петров – 2019
Художник: Веселин Чакъров
Исторически консултант: Милен Петров
Предпечат: Галина Миланова
Редактор/коректор: Ваня Колева
„Исторически парк“ АД, област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223
ISBN 978-619-7477-61-0