Цар Терес

3,60 levas
Des bandes dessinées
193

Цар Терес е създател на първата могъща тракийска държава – Одриското царство. В дни на разпокъсани племена и нахлуващи чужди нашественици, като – перси и елини, Терес обединява хората и предприема поредица от походи, които разширяват и укрепват държавата му. Достигнал преклонната възраст от 92 години, могъщият цар нито за миг не престава да се бори.


ТЕКСТ: Мирослав Петров, 2017

РИСУНКИ: Веселин Чакъров

ИЗДАНИЕ: 2017г.