Хан Кубрат: Величието на Фанагория

20,00 лв.
Романи
239

Първата книга от поредицата исторически романи, които ще преобразят живота ни е книгата Хан Кубрат: Величието на Фанагория, на великия бълграрски писател от Волжка България Мусагит Хабибулин.

Авторът е дълбок познавач на стария български бит и култура и ще помогне на читателя да се пренесе 1400 години назад във времето, за да научи повече за причините и начините на формирането на нашата нация.

*Продуктът е създаден благодарение на Фондация „Въздигане“. Всички средства отиват за кампаниите на Фондацията.

Подкрепи Фондация "Въздигане" и покажи на всички, че си участвал в събуждането и поддържането българския дух!

Автор: Мусагит Хабибулин
Превод: Гергана Стойчева-Нуша