Изчерпан

Спартак: Бунтът на робите

3,60 лв.
Комикси
175

Въстанието на Спартак е третото и последно въстание на роби от тъй наречените "Въстания на робите" в Древен Рим и в Римската република или империя никога повече не избухва робско въстание с подобен магнитуд.


ТЕКСТ: Мирослав Петров, 2017
РИСУНКИ: Веселин Чакъров
ПРЕДПЕЧАТ: Галина Миланова
КОРЕКТОР/РЕДАКТОР: Кети Илиева
ИЗДАНИЕ: 2017г.