Предложения за вас

Каталог за детски и ученически образователен туризъм в Исторически парк

Програмите в каталога са разработени по насоки от МОН на база успешното ни сътрудничество с български училища и екип от квалифицирани спортни педагози и инструктори. Незаменим ресурс в полза на българската образователна система и възпитанието на децата.


Всяка една от нашите програми обогатява знанията на учениците и помага на учителите да представят материала от училище по атрактивен, интересен и запомнящ се начин. Мотивацията, любопитството и интересът на учениците се повишава, а учителите имат възможност да проведат своите уроци в най-голямата и красива класна стая на открито - Исторически парк. Посещенията при нас засилват интереса на децата към историческото минало и възпитават чувство за национална гордост и културна идентичност. Учим децата на непреходни ценности и принадлежност към нашата древна култура.


📌 Разгледайте програмите онлайн или изтеглете каталога за 2024 година: РАЗГЛЕДАЙ КАТАЛОГ


Грижата и заниманията с децата в Исторически парк се поемат изцяло от екипа ни от квалифицирани спортни педагози и инструктори. Учителите се наслаждават на резултата и удоволствието от провеждането на своите уроци в най-голямата и красива класна стая на открито - Исторически парк.


👉 Посещенията в Исторически парк:

✅ Осигуряват голям набор от ресурси и програми базирани на интерактивни методи, в които активно взаимодействат всички участници в образователния процес - учители, ученици и родители;

✅ Стимулират самостоятелно и критично мислене, работа в екип и личностното развитие на учениците;

✅ Осигууряват среда за прилагане на наученото в практически ситуации по метода на ученето чрез преживяване

✅ Стимулират и задълбочават интереса на учениците към историята;

✅ Насърчават учащите към двигателна активност и осигуряват необходимата база с условия за практикуване на традиционни спортни дейности като стрелба с лък, езда, историческа фехтовка, тракийски спортни игри и др.

✅ Помагат на учители и родители във възпитаването на децата и учениците като достойни граждани на България и света;

✅ Стимуллират и засилват взаимодействието между учители, ученици и родителите;

✅ Предоставят възможност за творческа индивидуална изява на учениците;

✅ Дават платформа и възможност за изява на надарени деца

✅ Създават условия за личностно развитие на децата и учениците с изявени интереси в областта на историята, географията, изкуствата, архитектурата, спорта и технологиите

✅ Стимулират участието на учениците в различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност;

✅  Формират уважение към културно-историческото наследство;

✅ Улесняват учителите в усилията им да откриват и развиват заложбите и талантите на всяко дете/ученик. 


Видео разходка в Исторически парк: ТУК       


Можем да съдействаме изцяло с организацията на пътуването като осигурим транспорт и отговорник за групата от точката на тръгване. 


За въпроси и записвания:

☎ +359896612175

📨 e-mail: tsanko.kolev@ipark.bg