Общи условия

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛ ЗА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ


От .......................................................................................................................................
При .............................................................................................................................................
институция
Адрес : област...................................., община..............................,гр...................................
Пощенски код....................,ул.................................................................................№.............
Телефон /GSM.........................................., E- mail:..................................................................
Ръководител:...........................................................................................................................
Брой участници: .........................................
Кратка анотация на участието:
......................................................................................................................................................
Оборудване необходимо за участието : .....................................................................................................................................................
Възможност за участие във фестивала: всички дни /от ............. до ……….. 08.22г.
Заявки за участие се приемат до 15 август на e-mail: event@ipark.bg
Телефон за връзка: 0899516677 – Юлия Соколова