Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Фестивалът е насочен да съхрани, популяризира кулинарното наследство и да представи традиционните храни на различни етнически групи. Да срещнем и преоткрием изчезващи вече ястия и такива които не познаваме. Ще си припомним забравени вкусове, защото и вкусът има памет. Ще потърсим правилния и интригуващ път, по които добрата храна да стане разпознаваема за младите хора и децата

1.2. Във Фестивала са поканени професионални участници и занаятци от България и други страни, както и студенти от учебни заведения: колежи и университети, които подготвят специалисти за индустрията на хотелиерството (услуги, кетъринг).

1.3. Заявки за участие във Фестивала се приемат до 15 август 2022 г. и подлежат на регистрация в деня на подаването им. От момента на регистриране на заявлението кандидатът придобива статут на участник. Участниците подават заявка до организационния комитет по приложен образец на имейл event@ipark.bg.

Формулярът за кандидатстване е приложен.

1.4. Участието във Фестивала за студенти от професионални учебни заведения е безплатно. Професионалистите, участващи във Фестивала, заплащат на Организатора 10% от оборота по време на фестивала.

1.5. Участниците трябва да се представят в униформа на готвач: сако, панталон / пола (черен или друг цвят, еднакъв за целия екип), престилка, специални обувки, шапки). Дънки не се допускат. Участниците трябва да притежават валидни медицински книжки.


2. ОБОРУДВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

2.1. Оборудването на работното място включва:

електричество;

вода;

шатра;

маси и пейки.

2.2. Участниците сами осигуряват необходимото допълнително оборудване, инвентар за работа, съдове и други атрибути.

2.3. Съдовете трябва да отговарят на настоящите стандарти за безопасност на храните. Организаторите не носят отговорност за загуба на инвентар, съдове и други принадлежности, донесени от участниците.

2.4. Забранява се изнасяне на оборудване и инвентар, осигурено от Организатора, извън зоната на фестивала. Участниците носят отговорност за липсващото или повредено оборудване и инвентар.


3.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИТЕ МЕСТА И ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

3.1. По време на фестивала участниците трябва да спазват санитарно-хигиенните правила.

3.2. Участниците използват свои собствени професионални инструменти за да демонстрират ястия.

3.3. За участие във фестивала участниците сами си осигуряват продуктите.

3.4. Участниците трябва стриктно да спазват основните санитарни правила:

- храната трябва да се съхранява при температура не по-висока от +4°C в покрити тави или покрити контейнери;

- ястията е трябва да се държат при 65°C повече от два (2) часа;

- по време на транспортиране и съхранение храната трябва да бъде покрита с чиста пластмаса или запечатан капак; забранено е съхраняването на сурови храни заедно с готвени;

- участниците не трябва да докосват готова за консумация храна с голи ръце, за това се използват щипки, клечки, пинсети или ръкавици;

4.ДРУГО

4.1. Разходите за транспорт и настаняване са за сметка на участниците.

4.2. В рамките на фестивала могат да участват занаятчии, които да представят своите произведения чрез предварително информиране на организаторите.

4.3. Всички участници получават грамота за участие.