Общи условия

РЕГЛАМЕНТ категория възрастни на III Международен конкурс за историческа живопис

1. Общи условия

1.1. Настоящият регламент на конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на конкурса, критерии за подбор на картините, състава на участниците, процедурата за награждаване на победителите.

1.2. Конкурсът се организира от „Исторически парк”, АД.

2. Цели на Конкурса

2.1. Идентифициране на талантливи художници; подпомагането им в процеса на творческото им развитие.

2.2. Формиране на интерес към историята на православието.

3. Участници в Конкурса

3.1. Поканени са да участват художници от различни градове на България и от други страни.

3.2. Конкурсът е отворен за участие за художници на възраст не по - малко от 18 години.

3.3. Личното участие на художниците в изложбата не е задължително.

3.4. Авторите трябва да се регистрират в сайта https://ipark.bg/.

4. Изисквания към картините

4.1. Всеки участник може да представи не повече от една творба.

4.2. Картината да бъде рамкирана.

4.3.Картината да бъде подписана от автора.

4.4. Размер на творбата - минимум 70х100 см.

4.5. Картината да е нарисувана чрез една от следните техники: акварел, акрил, маслени бои или графика (без компютърна графика).

4.6. Да се постави заглавие на творбата и кратко описание на сюжета.

4.7. Да покажат разнообразие и изразителност в своите произведения.

4.8. Да отразяват в своите произведения темата на конкурса.

4.9. Представяне на триптих ще се счита като участие с една творба.

4.10. Снимката на картина с резолюция 300 dpi трябва да бъде изпратена на ел. поща: event@ipark.bg до 01.04.2022 г.

4.11. Колективни творби не се приемат.

4.12. Авторът гарантира, че:

- лично е създал представената творба и е единственият й автор,

- при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни,

- има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито част от нея е имитация или копирана или заимствана от друг автор,

- няма да нарушава нечии права и законни интереси.

5. Процедура и график за конкурса

5.1. Снимката на картина трябва да бъде изпратиена на ел. поща: event@ipark.bg до 01.04.2022 г.

5.2. Творби за конкурса се приемат до 20 април 2022 г. на адрес: България, Област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, „Исторически парк“.

5.3. Картините на участниците в конкурса се оценяват от журито, от посетителите на парка, както и в сайта https://ipark.bg/ от 10:00 часа на 01 май до 20:00 ч. 28 май 2022 г. чрез гласуване.

5.4. Победителите ще бъдат наградени с грамоти и парични награди:

• 1 място - 10 000 лв;

• 2-място – 3000 лв;

• 3 място – 2000 лв.

5.5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 31 май на изложбата в Исторически парк. Резултатите от конкурса и снимките на картините ще бъдат публикувани на уебсайта на Исторически парк https://ipark.bg/. Картините спечелили 1-во, 2-ро и 3-то място стават собственост на Исторически парк, срещу заплащане на паричните награди по т.5.3. Авторите и Исторически парк АД, могат да подпишат отделен договор за прехвърляне собствеността на картините.

5.6. Церемонията по награждаването ще се състои не по-късно от 10 работни дни след обявяването на резултатите от конкурса в Исторически парк (България, област Варна, област Ветрино, село Неофит Рилски).

5.7. Грамоти и парични награди се връчват на победителите не по-рано от 30 работни дни след церемонията по награждаването при условие че имат документ за самоличност.

5.8. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на условията на конкурса.

5.9. В конкурса могат да участват само творби, които са създадени от днес до 20.04.2022 г.

5.10. Картините трябва да бъдат предоставени в оригинал на Исторически парк до 20.04.2022г. чрез лично предаване с предварителна уговорка или изпращане по куриер.

6. Критерии за оценка

6.1. Съответствие на съдържанието на картината с темата на конкурса.

6.2. Художествено умение: техника и качество на картината.

6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил, ярко, изразително разкриване в образа.

7. Жури

7.1. Творбите ще бъдат изложени в галерията на „Исторически парк“, както и във виртуалната изложба на сайта https://ipark.bg/, от 01 май до 30 май 2022 г.

7.2. Тяхното оценяване ще става от специално жури от специалисти, назначени от Исторически парк, от посетителите на парка и в сайта www.ipark.bg през периода на изложбата, като мнението и на двете журита (на специалистите и на публиката) ще са с еднаква тежест. Гласуването ще може да става само от посетителите на място и онлайн в сайта https://ipark.bg.

7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя.

7.4. Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта https://ipark.bg, социалните мрежи на Исторически парк и медии.

8. Изпращане на картините

8.1. Разходите по транспортирането на творбите до Исторически парк са за сметка на участниците.

8.2. Организаторите не поемат разходите по опаковка и транспортирането на творбите обратно до творците.

Творбите ще бъдат изпратени обратно до творците до 60 дни след края на изложбата.

Организаторите не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.

8.3. Всяка творба трябва да има следната информация:

• Името на автора, точен адрес и телефон за връзка;

• Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;

• Описание на сюжета.

9. Права на организаторите

9.1. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на електронен каталог на конкурса. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба, и да използват информация за автора и за картината само в сайта https://ipark.bg, социалните мрежи на Исторически парк, в медиите и в електронния каталог на изложбата.

10. Закупуване на творбите по времето на изложба

10.1. Всеки автор трябва да подаде информация за стойността на творбата си.

10.2. Процесът на резервация на картините ще се провежда по времето на изложбата.

10.3. Процедурата на продажбата на творбите ще бьде направена след 31 май 2022 г.

10.4. Заплащането на хонорарите на авторите ще бьде направено до 15.12.2022 г.