Общи условия

Професионално жури картинна изложба за историческа живопис "Българската азбука"

Проф. Аксиния Джурова е професор д-р по изкуствознание. От 1974 г. работи в Института за изкуствознание на БАН, от 1984 е редовен професор по история на изкуството в Софийския университет (Център по културознание). От 1986 г. е директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет. От 1987 до 1995 г. е вицепрезидент на Международната асоциация за изследване на славянските култури към ЮНЕСКО. Основател (с проф. Николай Генчев) на катедрата по културознание в СУ „Св. Кл. Охридски” и на Центъра за славянско-византийски проучвания „Иван Дуйчев” към него. От 1989 г. е гост професор на много чуждестранни университети в Италия, Ватикана, САЩ, Германия, Белгия, Израел, Русия, Япония. Организатор и куратор на много изложби по средновековно и съвременно изкуство у нас, в Европа, Азия и САЩ, автор на филми и предавания в България, Италия и Франция. Автор на над 50 научни монографии и студии.

Проф. Маргарита Ваклинова е българска археоложка, дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, НБУ и гост професор в Парижкия университет и в Страсбург, автор е на повече от 150 научни публикации. През 1962 г. завършва специалност „История“ в Софийския университет, специализира археология с музейно дело. През 1980 г. става доктор по история. През 1971 – 1972 и 1988 – 1989 г. специализира във Франция. В периода от 1962 до 1966 г. е завеждащ Историческия музей в Смолян. В периода от 1966 до 1974 г. е проучвател в Археологическия институт с музей при БАН. В периода от 1974 до 1984 г. е научен сътрудник в същия институт. В периода от 1984 до 2004 г. е старши научен сътрудник. През 2009 г. президентът на Република България – Георги Първанов я награждава с орден Стара планина и орден Св. св. Кирил и Методий – за особено значимите заслуги за развитието на културата. През септември 2020 г. с решение на СОС е наградена със званието „Почетен гражданин на София“ – за научната си дейност и за приноса в областта на изследването и опазването на културното наследство.

Андрей Янев завършва НХА – специалност стенопис Специализира художествен емайл в Санкт Петербург, Русия. В периода 1982 – 2017, над 60 самостоятелни изложби в страната и чужбина: София, Варна, Стара Загора, Балчик, Пловдив, Бургас, Словения, Гърция, Англия, Белгия, Корея, Полша, САЩ, Унгария, Италия, Хърватска, Турция, Австрия и др. Участва в национални и международни пленери. През 2004 в световното списание”INTERNATIONAL ARTIST”, представя България като автор от балканите (www.internationalartist.com). Съорганизатор е на фестивала “ Художници, Балчик, Любов – среща на европейски морета” и е съавтор, съорганизатор в национални и международни проекти за работа с деца съвместно с “Академия за детско творчество – ДАЯ” (www.artdarina.com). Носител е на множество престижни награди от национални и международни конкурси.