Събития

Очаквайте ни през март 2020 година

Исторически парк
Очаквайте ни през март 2020 година
В момента Исторически парк е затворен, защото строим и подготвяме втори етап. Очаквайте догодина да можете да видите със собствените си очи величието на Второ българско царство, както и много събития и фестивали, които сме организирали. Подемът на Третата българска държава зависи от нас и ние сме приели тази кауза за лично наша. Пълният календар за събитията през 2020 година ще бъде наличен скоро.