Лоялни програми

ЗЛАТНА КАРТА

Бъди сред първите посетили Исторически парк и вземи своята „Златна карта“!

„Исторически парк“ (ИП) e революция в културно-историческия туризъм и единствен по рода си подобен обект в цял свят. Основната цел на проекта е преживяване на световната история по начин, непознат на този етап и показване света на важни части от историята, невиждани до момента. ИП ще предлага на посетителите своеобразно пътуване във времето от епохите на халколит и неолит, през славната история на траките и Рим до разцвета на Първото и Второто българско царство.

ИП ще представлява тематичен парк, изграден на площ приблизително от 500 декара при пълна завършеност на целия проект. В него хронологично ще бъдат пресъздадени различни епохи от развитието на човешката цивилизация, оставили отпечатък по нашите земи. ИП отваря врати през пролетта на 2019 година с епохите на халколит, неолит и траки.

Ако искате да сте от първите посетители на Исторически парк и да имате преференциални условия следващите 10 години, това което можете да направите е да станете притежател на индивидуална или семейна златна карта.

Индивидуалните карти дават право на притежателя им да се възползва от вход на стойност 20 лева. Семейните карти са предназначени за семейства със сключен брак като отстъпките важат за всеки член на семейството. При получаване на картата попълвате данните си, а за да активирате картата ще ви очакваме през първия сезон на Исторически парк през 2019 година на място.

Общи условия за използване на карта за отстъпки на Исторически парк АД

Дефиниции

 Исторически парк АД със седалище и адрес на управление: Област Варна, Община Ветрино, Село Неофит Рилски 9223, УПИ XIV – 152 в кв.17 по плана на село Неофит Рилски, туристически атракцион „Неолитно селище“, представлявано от изпълнителния директор Ивелин Людмилов Михайлов с ЕИК: 202785815 и уебсайт: www.ipark.bg в качеството си на Издател на карти за отстъпки към Исторически парк.

Притежател може да бъде всяко физическо лице, което закупи, активира и използва настоящата клиентска карта с настоящите общи условия. Настощите общи условия уреждат взаимоотношенията между Издател и Притежател, свързани с използването на картата до крайния срок на валидността и – 31.12.2029 г.

Условия за активиране и използване на клиентската карта.

Картата се активира с посещение на Исторически парк през 2019 година.

При загубване се попълва формуляр за издаване на дубликат на съответната карта срещу предоставяне на личен документ за самоличност на Притежателя и заплащане такса за преиздаване на картата.

Ползване на картата

Чрез картата могат дасе получава следните отстъпки:

Вход на стойност 20 лв. за Притежател на картата над 18 години.

  • Вход на цена 10 лв. за деца на възраст от 4 до 18 години.
  • За Притежателите на семейна златна карта важи за членове на семейството до 20 годишна възраст включително като няма значение дали има сключен брак или не.
  • Вход на цена 20 лв. за деца на възраст от 18 до 20 годишна възраст за Притежателите на семейна златна карта.
  • 10% отстъпка от нощувкитев къщте за настаняване към ИП.
  • 10% отстъпка от всички храни и напитки, които се продават на терторията на ИП.
  • 10% отстъпка от всички сувенири, които се продават на територията на ИП.
  • 10% от всички предлагани услуги и занимания на територията на ИП.
  • 10% отстъпка от пазара за натурални продукти в село Неофит Рилски към ИП.
  • Притежателите на златна карта и семейна златна карта имат право на специална каса за по-бързо обслужване при влизане в обекта ИП.

 

* При поръчка на златна карта моля да посочите адрес по лична карта, както и адрес за доставка.

 

Instagram logo

 

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.