Исторически възстановки

Фокусът на предлаганите продукти и услуги е към създаване на неповторими преживявания и постигане на висока степен на удовлетвореност на посетителите. Това ще се постига основно чрез възстановки на исторически събития:
Пресъздаване на исторически събития от различни епохи, които са представени в парка. Представянето пред публика включва исторически реконструкции на облекло, въоръжение и всички останали предмети, използвани в автентичен сюжет. С оглед сигурността на посетители и участници, ще се прилагат строги мерки и правила за безопасност, включващи притъпени остриетата на реквизитното оръжие, защитно облекло и др.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.