Исторически възстановки

Фокусът на предлаганите продукти и услуги е ориентиран към създаване на неповторими преживявания и осигуряване на висока степен на удовлетвореност на посетителите. За да се постигне тази цел, ще бъдат организирани исторически възстановки, пресъздаващи знакови събития от показаните в Парка различни епохи.

Представленията пред публика ще включват исторически реконструкции на облекло, въоръжение и всички останали предмети от бита и всекидневието, вплетени в автентичен сюжет. С оглед сигурността на посетителите и участниците ще се прилагат строги мерки и правила за безопасност, включващи притъпени остриета на реквизитното оръжие, защитно облекло и др.

Instagram logo

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.