За туризъм

Завършен проект за разработване и експлоатиране на уникални културно-исторически ценности от различни общества, събрани на едно място и представени по достъпен и атрактивен начин. Нереализиран до момента в подобен мащаб замисъл за туристическо пътуване в миналото и преживявания, наситени с безброй положителни емоции.
„Златна жила“ в туристическия бранш.
Развлекателен атракцион със сравнително ниски експлоатационни разходи. При правилна поддръжка животът на материалните активи се измерва в стотици години и експлоатационният цикъл на обекта може да продължи в следващите столетия.
Комплексът ще представлява тематичен парк, изграден на площ от 130 декара. В него хронологично ще бъдат пресъздадени различни епохи от развитието на човешката цивилизация, оставили отпечатък по нашите земи.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.