За туризъм

През последното десетилетие културният туризъм бележи бурно развитие в глобален мащаб. Вече много градове по света изградиха успешни концепции, които водят до увеличаване на приходите на държавите и познаваемостта на съответната дестинация. Сред предпочитаните направления в културния туризъм се отличава историческият, а редица международни изследователи споделят, че това ще бъде един от най-бързо развиващите се браншове за следващите десетилетия. Въпреки че България заема само 2% от територията на Европа, в нея са регистрирани около 40 000 исторически паметника (седем, от които в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство), 36 културни резервата, 160 манастира, около 330 музея и галерии. На нашата територия са открити праисторически находки, тракийски гробници, религиозно-култови комплекси, обекти от древногръцката епоха, римски крепости, исторически места от времето на Първото и Второто българско царство, както и архитектурни забележителности от епохата на Възраждането. Всичко това ни превръща в единственото място в света, на което има събрано толкова богато и разнообразно световно културно-историческо наследство.

Развлекателен атракцион със сравнително ниски експлоатационни разходи. При правилна поддръжка животът на материалните активи се измерва в стотици години, а експлоатационният цикъл на обекта може да продължи в следващите столетия.

„Исторически парк“ (ИП) e революция в културно-историческия туризъм и единствен по рода си подобен обект в цял свят. Основната цел на проекта е преживяване на световната история по начин, непознат на този етап и показване света на важни части от историята, невиждани до момента. ИП ще предлага на посетителите своеобразно пътуване във времето от епохите на халколит и неолит, през славната история на траките и Рим до разцвета на Първото и Второто българско царство.

ИП предоставя възможност за съхраняване и популяризиране на това наследство, съчетано с трайните тенденции в развитието на туризма. Повишеното търсене на културно-исторически забележителности в световен мащаб ще доведе до разработването на своеобразна „златна жила“ в този бранш.

ИП ще представлява тематичен парк, изграден на площ приблизително от 500 декара при пълна завършеност на целия проект. В него хронологично ще бъдат пресъздадени различни епохи от развитието на човешката цивилизация, оставили отпечатък по нашите земи.

Instagram logo

 

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.