Времева линия

 
 • 2014г. Концепция за Исторически парк

  Оформяне на концепция за Исторически парк

 • 2014 Първоначален анализ

  Първоначален анализ за туризма в страната и чужбина

 • 2014г. Привличане на консултанти за проекта

  Привличане на консултанти за проекта по възстановки в Исторически парк проф. Маргарита Ваклинова и проф. Хитко Вачев

 • 2014г.- 2017г. Изработване на бизнес план за Исторически парк

  Работещи по него Ивелин Михайлов, Роман Георгиев, доц. Евгени Евгениев, Силвия Попова

 • 2014г. Специализирана литература, използвана за изработка на бизнес плана

  – Elisabeth S. Meyer: “Italian Clusters and Innovation System(s)”, Innovation Norway, Milano (2011)
  Power, D. and Nielsén, T.: “Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries”
  Europe Innova, DG Enterprise and Industry (2010)
  Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries” Europe Innova, DG
  Enterprise and Industry (2010)
  The Vlue of an Archaeological Open-Air Museum / Стойността на открития археологически музей (издание 2012, преведена – 2016), автор Руланд Паардекоопър;
  Management of Open-air Museums (2017)

 • 2014г. - 2017г. Възстановки по проекта

  Възстановки по проекта Проф. Маргарита Ваклинова и проф.Хитко Вачев

 • 2014г. – 2016г. Общи процедури за имот закупуване на имота

  Общи процедури за имот закупуване на имота за нуждите на Исторически парк

 • 07.01.2014г. Финализиране на сделка за закупаване на имот

  Финализиране на сделка за закупаване на имот номер 00132 за нуждите на Исторически парк

 • 08. 2014г. Неолитно селище, с. Неофит Рилски

  Откриване на демо-проект Неолитно селище, с. Неофит Рилски

 • 03.2015г. Проект идейна фаза

  Изработване проект идейна фаза “Комуникационно-транспортен план”

 • 03. 2015 г. Проект ПУП – ПП – електрозахранване

  Изработване проект ПУП – ПП – електрозахранване

 • 03.2015г. Проект идейна фаза “Комуникационно-транспортен план”

  Изработване проект идейна фаза “Комуникационно-транспортен план”

 • 03.2015 г. Проект ПУП – ПП – захранващ водопровод

  Изработване проект ПУП – ПП – захранващ водопровод за Исторически парк

 • 03.2015г. Проект ПУП – ПП – електрозахранване

  Изработване проект ПУП – ПП – електрозахранване

 • 05. 2015г. Процедура по смяна статут на земята

  Начало на процедура по смяна статут на земята

 • 2015г.- 2017г. Архитектурен проект на Исторически парк

  Изграждане на архитектурен проект на Исторически парк изцяло съгласуван с консултантите по проекта Проф. Маргарита Ваклинова и проф. Хитко Вачев

 • 2015г. - 2017г. Вътрешен интериор

  Изграждане на вътрешен интериор от архитектурен дизайнер Юзджан Тургаев

 • 2015г.- 2017г. Изработка на предмети за интериора на парк

  Богата експозиция от тракийски златни и сребърни съкровища, оръжия, керамика, монети, възстановки и др. предмети от епохата на неолит, халколит и древните траки

 • 2015г.- 2017г. Пробни рекламни кампании в пилотния проект

  Рекламни кампании в Неолитно селище, насочени към широк кръг потенциални потребители на туристически услуги – фейсбук реклама, билбордове, табели на селището на магистралата, брошури раздавани във Варна, разговори с български туроператори

 • 2015г. Уеб сайт на пилотен проект, Неолитно селище

  Изработка на уеб сайт на пилотния проект Неолитно селище с полезна информация на историческа тематика с месечен трафик около 5000 сесии, от които 80% нови потребители
  2

 • 30.10.2015г. Разрешение за водовземане

  Разрешение за водовземане от БДЧР – №21590215

 • 2015г.- 2017г. Участия в туристически изложения с демо версията “Неолитно селище”

  – 2015г. Осми Черноморски туристически форум – Варна
  – 2016г. Международна туристическа борса “Ваканция/СПА Експо”
  – 2016г. Кръгла маса на тема “Новите туристически атракции и устойчиво туристическо развитие” проведена в рамките на Международно изложение „Културен туризъм“ Велико Търново
  – май 2016 Нощ на музеите / ден на отворени врати с демо версията “Неолитно селище”
  – 17-18.10.2016 г. Туристическо изложение Go2Balkans с демо версията “Неолитно селище”
  – март 2017 Международната туристическа борса “Пътешествие и туризъм – 2017” (MITT 2017), проведена в периода – 14 – 16 март Туристическо изложение в Москва, Русия
  – 05.04.2017г. Международно изложение „Културен туризъм“ Велико Търново
  – 20 – 21 април 2017 г. екип от представители на Исторически парк АД, заедно с акционери в проекта посетиха десетата международната конференция по въпросите на експерименталната археология EXARC – EAC10 2017, която се проведе в Холандия.

 • 2015г.- 2017г. Съвместна работа на туроператори и туристически агенции

  3 годишна съвместна работа на туроператори и туристически агенции с демо- проект Неолитно селище
  Ориент Плюс гр. Варна

  Астрал Холидейз
  BSTravel гр. Варна
  Авистра Травел гр. Варна
  Ник Травел гр. Варна
  Темпо 99 гр. Варна
  Алл тур гр. Шумен
  Бени Тур гр. Варна
  „Романтик Холидейз“ ООД, гр. Плевен
  НТур гр. София
  „ВАЛЕРОС ХОЛИДЕЙ“ ЕООД гр. Ямбол
  Бул Хотел Тур ООД
  BSTravel

 • 2015г. Сътрудничество с български дипломатически мисии зад граница

  Исторически парк работи в тясно сътрудничество с български дипломатически мисии зад граница за популяризиране на българското културно историческо наследство, развитие на междунардния туризъм и в частност анонсиране на проекта Исторически парк.

 • 2015г.- 2017г. Участия в масмедии в България

  08. 2015- Стойчо Керев- Въпрос на гледна точка” История за милиарди”
  06. 2016- студиото на “Днес“ BGONAIR

 • 2016г. Демо- проект “Неолитно селище” пълноправен член на EXARC

  През 2016г. Демо-проект “Неолитно селище” става пълноправен член на EXARC Международната организация по експериментална археология EXARC , в която членуват над 250 представители на музейното дело и академичните среди от 40 страни по света.

 • 2016г. Посещение на Томас Доусън

  Световно известен блогър в областта на туристическия бранш

 • 2016г. Уеб сайт на Исторически парк

  Изработка на уеб сайт на Исторически парк www.ipark.bg

 • 25.03.2016 г. Филм за Китай

  Създаване на филм за Китай, с който се цели привличане на китайските туристи, заснета от най-големите китайски медийни компании Shanghai Media Group (CCTV)

 • 03.08.2016г. Препоръки след проверка на РИОСВ

  Писмо с препоръки след проверка на РИОСВ Препоръка изпълнена и внесена.

 • 12. 2016г. Проекти по части “Технология”, “ВОБД” и “ПБ”

  Изработване на проекти по части “Технология”, “ВОБД” и “ПБ”

 • 12. 2016г. Съгласуване с РИОСВ

  Съгласуване с РИОСВ – №08-01-3192/28/

 • 30.12.2016г. Предварителен договор с “Енерго-Про Мрежи” АД

  Предварителен договор с “Енерго-Про Мрежи” АД – №В16-9363

 • 02.2017г. Преправяни и допълване проекти

  Преправяни и допълване проекти по части “Технология”, “ВОБД” и “ПБ”

 • 03.02.2017г. Съгласуван проект

  Съгласуван проект част “ВОБД” с “Пътна полиция” /КАТ – Варна/ – становище №819000-4071

 • 3.02.2017г. Съгласуван проект ПУП – ПП

  Съгласуван проект ПУП – ПП и част “В и К” в ПБЗН – становище №196

 • 13.02.2017г. Актуализация с ОПУ – Варна

  Актуализация с ОПУ – Варна на протокол за избор на трасе

 • 16.02.2017г. Изпратен от ОПУ – Варна в АПИ- София

  Изпратен от ОПУ – Варна в АПИ – София за ново пресъгласуване поради изтекъл срок

 • 28.02.2017г. Съгласуване с БТК – ЕАД

  Съгласуване с БТК – ЕАД – становище №95-И-21 част “Ел.”

 • 03.2017г. Проекти по части “Пътна”

  Изработване на проекти по части “Пътна”

 • 01.03.2017г. Съгласуван проект част “Ел.” в ПБЗН

  Съгласуван проект част “Ел.” в ПБЗН – становище №244

 • 01-03. 2017г. Проекти по части “Ел.”, “Пътна”, “ВОБД” и “ПБ”

  Изработване на проекти по части “Ел.”, “Пътна”, “ВОБД” и “ПБ

 • 06.03.2017г. Пресъгласуван ПУП-ПП

  Пресъгласуван ПУП-ПП с “Енерго-Про Мрежи” вх. №430024

 • 19.03.2017г. Одобрен ПУП – ПРЗ пресъгласуван с БТК – ЕАД

  ПУП – ПРЗ Одобрен и влязъл в сила, пресъгласуван с БТК – ЕАД – становище №95-И-28 от 19.03.2017 г. и с “Мобилтел” ЕАД – №3616 от 31.03.2017 г., /поради изтекъл срок/

 • 24.03.2017г. Съгласуване с БТК – ЕАД

  Съгласуване с БТК – ЕАД – становище №95-И-32

 • 30.03.2017г. Съгласуван проект част “ВОБД” с “Пътна полиция” /КАТ – Варна/

  Становище №819000-9040

 • 31.03.2017г. Съгласуване с “Мобилтел” ЕАД

  Съгласуване с “Мобилтел” ЕАД – становище №3616

 • 04. 2017г. Окончателно изработване и предаване на проекта

  Окончателно изработване и предаване на проекта

 • 04.05.2017г. Съгласуване проект част “Технология”

  Внесен проект част “Технология” за съгласуване в Агенция по храните

 • 05. 2017г. Съгласуван ПУП-ПП с “В и К” гр.Провадия

  Съгласуван ПУП-ПП с “В и К” гр. Провадия

 • 05.2017г. Редизайн www.ipark.bg

  Редизайн и внедряване на съвременни информационни технологии и стандарти, оптимизация на откриваемостта ipark.bg

 • 10.05.2017г. ПУП – ПП внесен в ОПУ – Варна

  За разрешение за специално ползване на път – вх. №53-00-407 и №53-00-406

 • 15.05.2017г. Внесени проекти за съгласуване с РИОСВ

  Внесени проекти за съгласуване с РИОСВ

 • 17.05.2017г. Внесен ПУП – ПП за съгласуване с “В и К”

  Внесен ПУП – ПП за съгласуване с “В и К” – клон Провадия

 • 17.05.2017г. Внесен ПУП – ПП в община Ветрино

  Внесен ПУП – ПП в община Ветрино за одобряване вх. №53-00-305

 • 18.05.2017г. Съгласуван проект в ПБЗН – становище №833001

  Съгласуван проект в ПБЗН – становище №833001

 • 01.06.2017г. Youtube канал „Исторически парк“ АД

  Създаване на Youtube канал – заснемане и изработване на полезни видеа с новости около „Исторически парк“ АД.

 • 08.06.2017г. Входирани документи за разрешително за строеж

  Вх. номер 5300-363 от дата 08.06.2017г. за одобрение

 • 14.06.2017 г. Oдобрени прoекти

  Oдобрени пректи Исторически парк АД

 • 14.06.2017 г. Издадено разрешение за строеж №5

  Издадено разрешение за строеж №5

 • 19.06.2017 Събиране на оферти за строителен надзор

  Събиране на оферти за строителен надзор, за строителство на архитектурна част и техническата инфраструктура на Исторически парк.

 • 23.06.2017г. Предстояща проверка от ДНСКА

  Предстояща проверка на 23.06.2017г. по смисъла на чл. 156 от ЗУТ, която ще се извърши на ДНСКА на разрешението за строеж на Исторически парк

 • 28.06.2017г. Сключен договор с „ВИП Билдингс“ ООД

  Сключен договор с „ВИП Билдингс“ ООД за изграждане на ограда на обект „Исторически парк“.

 • 29.06.2017г. Сключен договор с „Геология, проектиране и проучване“ АД

  Сключен договор с „Геология, проектиране и проучаване“ АД за изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 550м.

 • 30.06.2017г. Сключен договор с „ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

  Сключен договор с  „ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  за уражняване на строителен надзор в строителството за обект Исторически парк.

 • 4.07.2017г. Закупуване и монтаж на фургон за нуждите на „Исторически парк“ АД

  Закупуване и монтаж на фургон за нуждите на „Исторически парк“ АД.

 • 4.07.2017г. Сключен договор с депо за направление на отпадъците

  Сключен договор с депо за вместимост на строителните отпадъци.

 • 5.07.2017г. Сключен договор с „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ“ ООД

  Сключен договор с „ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ“ OOД  за доставка и обслужване на мобилна тоалетна кабина.

 • 06.07.2017 г. Протоколи за откриване

  Протоколи за откриване на строителна площадка и строителна линия и ниво .

 • 06.07.2017 г. Сключени договори

  Сключени договори със строителен надзор, строител, с депо за направление на отпадъците, с фирма за сондаж.

 • 07.07.2017 г. Издадено удостоверение за направление на отпадъците

  издадено удостоверение за направление на отпадъците №2

 • 07.07.2017г. Заверена заповедна книга от строителен надзор

  Заверена заповедна книга от строителен надзор под №ЗК-11 от 07.07.2017г.

 • 07.07.2017 г Изграждане на ограда и започна сондиране за водовземане

  Изграждане на ограда и започна сондиране за водовземане

 • 11.07.2017 г. Предстоящо откриване на обекта

  Предстои официално откриване на 11.07.2017 г. – вторник на мястото на строежа.

 • 19.07.2017г. Сключен договор с Мариян Петков

  Сключен договор с Мариян Петков за здравословни и безопасни условия на труд.

 • 27.07.2017г. Протокол по обр. 19 от „ВИП Билдингс“ ООД

  Протокол по обр.19 от „ВИП БИЛДИНГС“ ООД за извършени СМР към 27.07.2017г.

 • 27.07.2017г. Разрешение от АПИ

  Разрешение за АПИ за специално ползване на път I-2 № РСПП – 610 за БКТП.

 • 8.08.2017г. Сключен договор с „МИГ-Маркет“ ООД

  Сключен договор с „МИГ-Маркет“ ООД за извършване на СМР на обект „Исторически парк“.

 • 11.08.2017г. Сключен договор с „АВАНГАРД СОД“ ООД

  Сключен договор за осъществяване на денонощна физическа охрана с „АВАНГАРД СОД“ ООД.

 • 14.08.2017г. Сключен договор с „Рувик“ ООД

  Сключен договор с „Рувик“ ООД за СМР по част: ВИК – доставка и монтаж на тръбни системи, свързани с изпълнението на обект „Исторически парк“.

 • 16.08.2017г. Протокол по обр.19 от „ВИП Билдингс“ ООД

  Протокол по обр.19 от „ВИП Билдингс“ ООД за извършени СМР към 16.08.2017г.

 • 20.08.2017г. Сключен договор с „ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

  Сключен договор с „ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  за изготвяне на комплексен доклад за оценка на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изграждането на трафопост тип „БКТП“  1000kVA.

 • 29.08.2017г. Сключен договор с „БУЛ-МАРК“ ООД

  Сключен договор с „БУЛ-МАРК“ ООД  за изграждане на външни (площадкови) силнотокови електрически инсталации.

 • 29.08.2017г. Сключен договор с “ БУЛ-МАРК“ ООД

  Сключен договор с „БУЛ-МАРК“ ООД за изграждане на трафопост тип „БКТП“  1000кVA.

 • 31.08.2017г. Сключен АНЕКС с „БУЛ-МАРК“ ООД

  Сключен АНЕКС към договор с „БУЛ-МАРК“ OOД за допълнителни видове работи.

 • 5.09.2017г. Протокол по обр.19 от „ВИП Билдингс“ ООД

  Протокол по обр.19 от „ВИП Билдингс“ ООД за извършени СМР към 05.09.2017г.

 • 8.09.2017г. Разрешение за строеж

  Издадено разрешение за строеж на трафопост тип БКТП 1X1000 kVA №11.

 • 9.09.2017г. Сключен договор с Иван Русев Маразов

  Сключен договор с Иван Русев Маразов за консултантски услуги, отнасящи се до цялостното проектиране и изграждане на възстановки на две различни тракийски гробници и един тракийски храм.

 • 12.09.2017г. Сключен АНЕКС 1 с „МИГ-Маркет“ ООД

  Сключен АНЕКС 1 към договор за СМР от 08.08.2017г. с „МИГ-Маркет“ ООД за изграждане на средновековна крепост.

 • 15.09.2017. Сключен договор с „Технокар“ ООД

  Сключен договор за обслужване на контейнер за битови отпадъци. Монтиран е контейнер тип „Бобър“  с обем 1100л.

 • 27.09.2017г. Акт за завършване на сондажни работи

  Акт за завършване на сондажните работи с достигната дълбочина 551м.

 • 27.09.2017г. Протокол по обр.19 от „Рувик“ ООД

  Връчен протокол по обр.19 за извършени СМП към 27.09.2017г. от „Рувик“ ООД.

 • 3.10.2017г. Сключен договор с „ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ EOOД

  Сключен договор с „ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ EOOД за изготвяне на комплексен доклад за оценка на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изграждането на уличен водопроводно отклонение за Исторически парк.

 • 4.10.2017г. Сключен АНЕКС 2 с „МИГ-Маркет“ ООД

  Сключен АНЕКС 2 към договора за СМР от 08.08.2017г. с „МИГ-Маркет“ ООД за изграждане на „ТЮРЗИС“ траки.

 • 5.10.2017г. Протокол от „МИГ-Маркет“ ООД към 5.10.2017г.

  Връчен протокол за извърпени СМР от „МИГ-Маркет“ ООД при изграждането на средновековна крепост към 5.10.2017г.

 • 5.10.2017г. Сключен АНЕКС 3 с „МИГ-Маркет“ ООД

  Сключен АНЕКС 3 към договора за СМР от 08.08.2017г. с „МИГ-Маркет“ ООД за допълнителни СМР към подобект „Средновековна крепост“.

 • 5.10.2017г. Протокол от „МИГ-Маркет“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „МИГ-Маркет“ ООД.

 • 10.10.2017г. Протокол за откриване на строителна площадка

  Протокол за откриване на стр. площадка и определяне на строителна линия и ниво за БКТП.

 • 13.10.2017г. Протокол по обр.19 към 13.10.2017г.

  Завършено е изграждането на ограда за обект „Исторически парк“.

 • 17.10.2017г. Протокол по обр.19 от „ВИП Билдингс“ ООД

  Протокол по обр.19 от „ВИП Билдингс“ ООД за завършено изграждане на сондажна шахта.

 • 20.10.2017г. Сключен договор с „И+И 91“ ООД

  Сключен договор за изпълнение на СМР с “И+И 91” ООД за доставка и монтаж по част ОВК на обект “Исторически парк” АД.

 • 23.10.2017г. Протокол от „МИГ-Маркет“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „МИГ-Маркет“ ООД при изграждането на средновековна крепост към 23.10.2017г.

 • 30.10.2017г. Протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД

  Протокол за извършени СМР от „БУЛ-МАРК“ ООД.

 • 1.11.2017г. Сключен договор със „Стелли Строй“ ЕООД

  Сключен договор със „Стелли Строй“ ЕООД за извършване на СМР на обект Исторически парк, а именно каменна задария.

 • 3.11.2017г. Сключен договор със „Силви Комерс Енд Сървисис“ ЕООД

  Сключен договор със „Силви Комерс Енс Сървисис“ ЕООД за извършване на СМР на обект Исторически парк, а именно каменна задария.

 • 6.11.2017г. Сключен договор с „Дялан Камък“ ЕООД

  Сключен договор с „Дялан Камък“ ЕООД за извършване на СМР на обект Исторически парк, а именно каменна задария.

 • 10.11.2017г. Сключен договор с „БУЛ-МАРК“ ООД

  Сключен договор с „Бул-МАРК“ OOД за годишно поддържане и профилактика на собствен трафопост.

 • 20.11.2017г. Протокол от „МИГ-Маркет“ ООД към 20.11.2017г.

  Протокол за извършени СМР от „МИГ-Маркет“ ООД за строителство на „Средновековна крепост“, „Тракийски тюрзис“ и БКТП.

 • 21.11.2017г. Сключен договор с „МИГ-Маркет“ ООД

  Сключен договор  с „МИГ-Маркет“ ООД за извършени СМР за подобект „Резервоар“ с помпено-хидрофорна уредба.

 • 21.11.2017г. Протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД

  Протокол за извършени СМР по подобект „БКТП“ част конструктивна.

 • 24.11.2017 г. Сключен Анекс към договор за строителство с „МИГ-Маркет“ ООД

  Сключен Анекс към договор за строителство с „МИГ-Маркет“ ООД за допълнителни СМР по подобекти „Средновековна крепост“, „Тракийски тюрзис“ и „Резервоар“ с помпено-хидрофорна уредба.

 • 27.11.2017г. Удостоверение от Общинска служба „Земеделие“

  Удостоверение от Общинска служба „Земеделие“ път № РД – 05 – 476 за БКТП.

 • 30.11.2017г. Протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД

  Протокол за извършени СМР  – външни силнотокови ел. инсталации.

 • 4.12.2017г. Удостоверение от Община Ветрино

  Удостоверение от Община Ветрино №158 за БКТП по чл.54.

 • 5.12.2017г. Сключена декларация с „БУЛ-МАРК“ ООД

  Във връзка с изпълнението на СМР по подчаст ВКС в сключена декларация за отговорно пазене на кабели

 • 15.12.2017г. Протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД към 15.12.2017г.

  Протокол за извършени СМР – външни силнотокови ел.инсталации.

 • 18.12.2017г. Заповед на ДНСК

  Заповед на ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия № ДК – 08 – B -143 за БКТП.

 • 18.12. 2018г. Сключен Анекс към договор за осъществяване на денонощна физическа охрана

  Осигуряват се 4 броя охранители за дневен и 2 броя охранители за нощен пост.

 • 20.12.2017г. Проведена ДПК за БКТП

  Проведена ДПК за БКТП и съставен протокол бр.16.

 • 21.12.2017г. Издадено разрешение

  Издадено разрешение за ползване (въвеждане в експлотация) на БКТП № ДК – 07 – В – 135 на ДНСК.

 • 21.12.2017г. Сключен Анекс с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Сключен Анекс към договор за стротелство от 08.08.2017г. с „МИГ-МАРКЕТ“ OOД за извършване на допълнителни СМР по обект „Исторически парк“.

 • 22.12.2017г. Протокол от „МИГ-Маркет“ ООД

  Връчен протокол  за извършени СМР от „МИГ-Маркет“ ООД по подобекти „Средновековна крепост“, „Тракийски тюрзис“ и „Резервоар“

 • 3.01.2018г. Протокол от „МИГ-Маркет“ ООД към 3.01.2018г.

  Връчен протокол за извършени СМР от „МИГ-Маркет“ ООД по подобекти „Средновековна крепост“, „Тракийски тюрзис“ и „Резервоар“ с помпено-хидрофорна уредба.

 • 9.01.2018г. Разрешение за специално ползване на път I-2

  Разрешение за специално ползване на път I-2 чрез експлоатация на подземни съоръжения (каб.линия за БКТП) №  РСПП -1 на АПИ.

 • 09.01.2018г. Съвещание на борда на директорите

  Съвещание на борда на директорите за установяване свършената до момента работа и планиране на предстоящите дейности, свързани с строителството на Исторически парк.

 • 09.01.2018 г. Приети за завършени 413 кв. m2 каменна зидария

  След направени проверка и замерване на територията на Исторически парк са приети за завършени 413 кв. m2 каменна зидария.

   

 • 10.01.2018г. Протокол за извършени СМР от „БУЛ-МАРК“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „БУЛ-МАРК“ OOД  по подобект временно ел. захранване.

 • 10.01.2018г. Протокол за извършени СМР от „БУЛ-МАРК“ ООД към 10.01.2018г.

  Връчен протокол за извършени СМР от „БУЛ-МАРК“ ООД  по подобект вътрешни (площадкови) силнотокови електрически инсталации.

 • 15.01.2018г. Сключен Анекс с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Сключен Анекс към договор за строителство с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД за допълнителни СМР по подобекти „Средновековна крепост и „Фундамент статуя“.

 • 17.01.2018г. Протокол от „Дялан камък“ ООД към 17.01.2018г.

  Връчен протокол за извършени СМР от „Дялан камък“ ООД за извършена зидария с дялан камък по подобект „Средновековна крепост“.

 • 17.01.2018г. Протокол от “ ВИП БИЛДИНГС“ ООД към 17.01.2018г.

  Връчен протокол за извършени СМР от „ВИП БИЛДИНГС“ ООД по подобект „Ограда“ (напълно изградена).

 • 18.01.2018г. Протокол от „Рувик“ ООД към 18.01.2018г.

  Връчен протокол за извършени СМР от „Рувик“ ООД за подобект  площадков водопровод за „битово-питейни нужди и ПП нужди“ и по подобект „битово-фекална площадкова канализация“.

 • 19.01.2018г. Протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД към 19.01.2018г.

  Връчен протокол за извършени СМР от „БУЛ-МАРК“ ООД по подобект „Средновековна крепост“.

 • 23.01.2018г. Сключен договор с „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД

  Сключен договор с „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ“ ЕООД  за изграждане на система за временно видео наблюдение.

 • 24.01.2018г. Протокол от „Рувик“ ООД към 24.01.2018г.

  Връчен протокол за извършени СМР от „Рувик“ ООД по подобект „Площадков водопровод“ за битово-питейни нужди и ПП нужди.

 • 01.02.2018г. Сключен договор с Асен Георгиев

  Сключен договор за изработка на „Ханска юрта“ с Асен Георгиев.

 • 02.02.2018г. Сключен договор с Георги Илианов Генов

  Сключен договор с Георги Илианов Генов за изработка на 30 броя керамични съдове за интериора на халколитното и неолитното селище в „Исторически парк“.

 • 05.02.2018г. Връчен протокол от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Връчен протокол от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД за извършени СМР по подобекти „Средновековна крепост“, „Фундамент статуя“, „Тракийски тюрзис“ и „Резервоар“ с помпено-хидрофорна уредба.

 • 12.02.2018г. Сключен договор за реклама

  Сключен договор за реклама с „РИКИ 2011“ ООД

 • 21.02.2018г. Монтирана е статуята на тракийския войн – символ на „Исторически парк“

  На 21.02.2018г. – монтирана е статуята на тракийския войн – символ на „Исторически парк“. Предстои откриване на 01.03.2018г.

 • 09.03.2018г. Направени разходи за производство на:
  1. Махайра – 3 бр.
  2. Копия – 10 бр.
  3. Щит – 3 бр.
  4. Броня – 2 бр.
  5. Шлем – 2 бр.
  6. Ромфея – 2 бр.
  7. Брадви – 8 бр.
  8. Върхове на стрели – 12 бр.
  9. Къси мечове – 6 бр.
  10. Сики – 2 бр.
  11. Бронзови махайри – 3бр.
  12. Махайра, ръчно изкована от дамаска стомана – 1 бр.
  13. Лъкове – 4 бр.
  14. Стрели за лък – 7 бр.
  15. Наколенници – 1 бр.
  16. Макет на колесница – 1 бр.
  17. Обувки – 1бр.
  18. Накитници – 2 бр.
  19. Колчан за стрели – 1 бр.
  20. Калъф за лък – 1 бр.
  21. Тренировъчни мечове – 2 бр.
 • 12.03.2018г. Протокол за извършени СМР от „Дялан Камък“ ЕООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „Дялан Камък“ ЕООД по подобект „Средновековена крепост“ за каменна зидария.

 • 13.03.2018г. Връчен констативен акт

  Връчен констативен акт за предаване на строеж от строителя на инвеститора по подобект “ Фундамент статуя- част конструктивна”.

 • 13.03.2018г. Протокол за извършени СМР от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД по подобекти „Средновековна крепост“, „Фундамент статуя“, „Организация на строителна площадка“ и „Тракийски тюрзис“.

 • 15.03.2018г. СКЛЮЧЕН АНЕКС С „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Сключен Анекс  към договор за строителство с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД  за доставка и монтиране на покривна метална конструкция на подобект „Средновековна крепост“.

 • 15.03.2018г. Сключен Анекс към договор за строителство с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Сключен Анекс към договор за строителство от 08.08.2017г. с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД по подобект „Прабългари и славяни“.

 • 16.03.2018г. Сключен Анекс към договор за строителство с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Сключен Анекс към договор за строителство от 08.08.2017г. с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД по подобект „Вертикална планировка – водни площи“.

 • 21.03.2018г. Сключен Анекс към договор за строителство с “МИГ -МАРКЕТ” ООД

  Сключен Анекс към договор за строителство с “МИГ-МАРКЕТ” ООД за извършване на допълнителни СМР по подобект „Средновековна крепост“, „Тракийски тюрзис“, „Резервоар с помпено-хидрофорна уредба“, „Тракийско светилище“, „Прабългари и славяни“ и „Вертикална планировка-водни площи“.

 • 21.03.2018г. Писмо за инвестиционно намерение

  Входирано писмо за инвестиционно намерение за закупуване на имот в близост до „Исторически парк“ АД с цел изграждане на конна база.

 • 11.04.2018г. Сключен договор с „Елит-пътна сигнализация“ ООД

  Сключен договор за изработка на пътни знаци за временна организация на движението.

 • 17.04.2018г. Разрешение за ползване № СТ – 05 – 884/17.04.2018г.

  По преписката е приложено Разрешение за ползване № СТ – 05 – 884/17.04.2018г. на строеж: „Съоръжение за водовземане от подземни води“ Подетап 1/1 на първи етап от строеж „Исторически парк „, находящ се в УПИ I  – 132, 138, 179, кв. 73 по КВС на с.Неофит Рилски, издадено от ДНСК – гр. София.

 • 17.04.2018г. Протокол за извършени СМР от „Дялан Камък“ ЕООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „Дялан Камък“ ЕООД по подобект „Средновековна крепост“ за каменна зидария.

 • 10.04.2018г. Сключен Анекс към договор за строителство с „РУВИК“ ООД

  Сключен Анекс към договор за строителство от 14.08.2017г. с „РУВИК“ ООД по подобект „Водопроводно отклонение и уличен водопровод.

 • 19.04.2018г. Проверка за съответствие на представената документация за новоизградено водовземно съоръжение ТК-1

  Направена е проверка за съотвествие на представената документация за новоизградено водовземно съоръжение ТК – 1 “ ИП – Н. Рилски – с. Ветрино” и изпълнените дейности по изграждане на съоръжението, с параметрите и условията в Разрешително № 21590215/30.10.2015г., издадено на „Исторически парк“АД.

 • 19.04.2018г. Съставен Констативен протокол №5/19.04.2018г.

  Съставен е Констативен протокол №5/19.04.2018г., с отразени извършени измервания на: СВН, ДВН, проведено опитно водочерпене за установяване дебита на монирана помпа в кладенеца и пломбиране на водомера. Същият е съставен в 3 еднообразни екземпляра, като 1бр. е получен лично на ръка от представител на „Исторически парк“ АД.

 • 20.04.2018г. Сключен Анекс към договор с „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Сключен Анекс към договор с “МИГ-МАРКЕТ”  OOД за допълнителни СМР по подобекти “Средновековна крепост”, “Тракийски тюрзис“, “Храм траки”,“Гробница траки” и “Вертикална планировка – водни площи”.

 • 8.05.2018г. Сключен договор с Асен Георгиев

  Сключен договор за изработка с Асен Георгиев на мъждрянова юрта за обект “Исторически парк” АД.

 • 22.05.2018г. Връчен протокол от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “МИГ-МАРКЕТ” ООД по подобекти “Средновековна крепост”, “Тракийски тюрзис”, “Резервоар”, “Светилищен храм”, “Прабългари и славяни” и “Водни площи”.

 • 25.05.2018г. Сключен Анекс към договор с “Ен Ер Джи Софт” ЕООД

  Сключен Анекс към договор  с “Ен Ер Джи Софт” ЕООД във връзка с влезлият в сила регламент по защита на личните данни.

 • 07.06.2018г. Връчен протокол от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД по подобекти „Средновековна крепост“, „Тракийски тюрзис“, „Резервоар с помпено-хидрофорна уредба“, „Тракийско светилище“, „Прабългари и славяни“ и „Вертикална планировка-водни площи“. 

 • 12.06.2018г. Връчен протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “БУЛ-МАРК” ООД по подобект “Външни силно токови инсталации”.

 • 12.06.2018г. Връчен протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “БУЛ-МАРК” ООД по подобект “Средновековна крепост”.

 • 25.06.2018г. Сключен договор за строителство с „Технострой Бургас“ ЕООД

  Сключен договор за строителство с “Технострой Бургас” ЕООД за извършване на каменна зидария на обект „Исторически парк“ АД.

 • 01.07.2018г. Сключен договор “РЕ ДОМ” ЕООД

  Сключен договор “РЕ ДОМ” ЕООД за извършване на строително-монтажни работи на обект „Исторически парк“ АД

 • 02.07.2018г. Връчен протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “БУЛ-МАРК” EOOД  по временно ел.захранване на водни площи в обект „Исторически парк“ АД.

 • 02.07.2018г. Връчен протокол от „МИГ-МАРКЕТ“ ЕООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД по подобект “Средновековна крепост’’, “Тракийски тюрзис”, “Резервоар с помпено-хидрофорна уредба”, “Храм траки”, “Прабългари и славяни” и “Вертикална планировка-Водни площи”.

 • 02.07.2018г. Сключен договор с “Тоневи – Т” ООД

  Сключен договор с “Тоневи – Т” ООД за извършване на строително-монтажни работи, в частност каменна зидария.

 • 10.07.2018г. Сключен договор с “Доел-Рент” ЕООД

  Сключен договор с “Доел-Рент” ЕООД за вземане под наем 200 кв.м. фасадно скеле.

 • 13.07.2018г. Протокол за извършени СМР от „Рувик“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от фирма “Рувик” ООД по подобект “Уличен водопровод, разположен по дължина на път I – II в участъка от км. 166 + 536 – ляво.”

 • 02.08.2018г. Сключен Анекс с „МИГ МАРКЕТ“ ООД

  Сключен Анекс с „МИГ МАРКЕТ“ ООД за допълнителни СМР по подобекти “Средновековна крепост“ и “ Вертикална планировка – водни площи“.

 • 02.082018 г. Връчен протокол от „БУЛ-МАРК“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “БУЛ-МАРК” ООД по подобект “Средновековна крепост”.

 • 02.08.2018г. Връчен протокол от „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “МИГ-МАРКЕТ” ООД по подобекти “Средновековна крепост”, “Тракийски тюрзис” , “Храм траки”, “Гробница траки” и “Вертикална планировка – водни площи”.

 • 16.07.2018г. Връчен протокол от „Дялан камък“ ЕООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “Дялан камък” ЕООД по подобект “Средновековна крепост”.

 • 20.08.2018г. Връчен протокол от „Дялан камък“ ЕООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “Дялан камък” ЕООД по подобект “Средновековна крепост”.

 • 27.08.2018г. Сключен договор с “ДОЕЛ-РЕНТ” EOOД

  Сключен договор с “ДОЕЛ-РЕНТ” EOOД за монтаж и демонтаж на фасадно скеле на подобекти “Средновековна крепост” и “Тракийски тюрзис”.

 • 28.08.2018г. „Исторически парк – Н.Рилски – с. Ветрино“ е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения

  „Исторически парк – Н.Рилски – с. Ветрино“ е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения, съгласно чл. 118, ал.3, т.1 от 3В, като оборудван за експлоатация, под № 252 041 02668/28.08.2018г., след издаване на Решение №95/28.06.2018г. за служебно изменение на Разрешително №21590215/30.10.2018г.

 • 04.09.2018г. Връчен протокол от „МИГ МАРКЕТ“ ООД

  Връчен протокол за извършени СМР от „МИГ МАРКЕТ“ ООД  по подобекти “Гробница” и “Вертикална планировка – водни площи”.

 • 17.09.2018Г. Връчен протокол от „Дялан камък“ ЕООД

  Връчен протокол за извършени СМР от “Дялан камък” ЕООД по подобект “Средновековна крепост”.

 • 01.04.2018г. Връчен протокол от “МИГ-МАРКЕТ”ООД

  Връчен протокол от “МИГ-МАРКЕТ”ООД за извършени СМР на подобекти “Резервоар с помпено-хидрофорна уредба” и “Вертикална планировка – водни площи”.

 • 4.10.2018г. Сключен договор с „Ай Пи Ем Груп 2011“ ЕООД

  Сключен договор с “Ай Пи Ем Груп 2011” ЕООД за извършване на строително-монтажни работи на обект “Исторически парк” АД.

 

На Трежър България е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър България е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.