За инвеститори

Финансови аспекти:
Инвестицията в атракциона се оценява на € 50 млн., от които € 25 млн. са предназначени за общи строителни дейности и € 25 млн. за довършителни работи и оборудване на експозиции и интерактивни зони. Следва да се има предвид, че тази себестойност на инвестицията е възможна само в България и е резултат от усилията на „Трежър ООД“.
Цялостните експлоатационни разходи на завършения проект се оценяват като сравнително ниски за такъв тип комплекс. Основните оперативни разходи впоследствие ще са за персонал и материално и техническо осигуряване. Амортизацията на този тип активи е минимална. Постоянните разходи при разчетна натовареност ще бъдат в рамките на около 1/4 от приходите, като при над 400 000 посетители годишно рентабилността се повишава над посочената стойност.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.