Възможности за инвестиция

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 8-ма част

12.05.2017
 

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 7-ма част

27.04.2017
 

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 6-та част

27.04.2017
 

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 5-та част

27.04.2017
 

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 4-та част

27.04.2017
 

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 3-та част

27.04.2017
 

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 2-ра част

27.04.2017
 

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 1-ва част

27.04.2017
 


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.