За пресата

Исторически парк (ИП) е замислен като цялостен културно-исторически комплекс, който предлага тематични атракции от няколко епохи, съчетани с възможности за хранене, отдих и провеждане на различни развлекателни мероприятия. Основните акценти в проекта са поставени върху:
– автентична архитектура;
– богата гама от качествени услуги;
– достъп за широка маса от потребители;
– висока доходност и бърза възвръщаемост на вложените средства.

Конкурентното предимство в тази насока е огромно.

Наслагването на различни общества и цивилизации в миналото по нашите земи ни прави преки наследници на невероятно богатство от културно-исторически обекти и ценности, които до този момент са слабо промотирани и експлоатирани.

Въпреки че България заема само 2% от територията на Европа, в нея са регистрирани около 40 000 исторически паметника (7 от които в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство), 36 културни резервата, 160 манастира, около 330 музея и галерии. Тук влизат праисторически находки, тракийски гробници и религиозно-култови комплекси, обекти от древно-гръцката епоха, римски крепости, исторически места от времето на Първото и Второто българско царство, както и архитектурни забележителности от епохата на Възраждането. Голяма част от тях не само са единствени и уникални по своята същност, но и са сравнително неизвестни за глобалната общност.
ИП предоставя възможност за съхраняване и популяризиране на това наследство, съчетано с трайните тенденции в развитието на туризма. Повишеното търсене на културно-исторически забележителности в световен мащаб ще доведе до разработването на своеобразна „златна жила“ в този бранш.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.