За пресата

През последното десетилетие културният туризъм бележи бурно развитие в глобален мащаб. Вече много градове по света изградиха успешни концепции, които водят до увеличаване на приходите на държавите и познаваемостта на съответната дестинация. Сред предпочитаните направления в културния туризъм се отличава историческият, а редица международни изследователи споделят, че това ще бъде един от най-бързо развиващите се браншове за следващите десетилетия. Въпреки че България заема само 2% от територията на Европа, в нея са регистрирани около 40 000 исторически паметника (седем, от които в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство), 36 културни резервата, 160 манастира, около 330 музея и галерии. На нашата територия са открити праисторически находки, тракийски гробници, религиозно-култови комплекси, обекти от древногръцката епоха, римски крепости, исторически места от времето на Първото и Второто българско царство, както и архитектурни забележителности от епохата на Възраждането. Всичко това ни превръща в единственото място в света, на което има събрано толкова богато и разнообразно световно културно-историческо наследство.

„Исторически парк“ (ИП) e революция в културно-историческия туризъм и единствен по рода си подобен обект в цял свят. Основната цел на проекта е преживяване на световната история по начин, непознат на този етап и показване пред света на важни части от историята, невиждани до момента. ИП ще предлага на посетителите своеобразно пътуване във времето от епохите на халколит и неолит, през славната история на траките и Рим до разцвета на Първото и Второто българско царство.

ИП предоставя възможност за съхраняване и популяризиране на това наследство, съчетано с трайните тенденции в развитието на туризма. Повишеното търсене на културно-исторически забележителности в световен мащаб ще доведе до разработването на своеобразна „златна жила“ в този бранш.

Проектът ще дава неограничени възможности за развитие на културно-историческия туризъм в няколко основни акцента:

  • Популяризиране на страната ни като ключова световна дестинация и единствено място, където може един турист да се докосне до наследството на най-старите цивилизации и най-богатите и пищни империи, завещани във времето
  • Достъп до опознаване на автентична култура, бит, обичаи, архитектура посредством възстановки от 6-7 хиляди години преди Новата ера до разцвета на Първото и Второто българско царство
  • Създаване на нова пазарна ниша, в която могат да се развиват специалисти, които съхраняват и практикуват стари обичаи, култура и войнски умения
  • Създаване на възможност за развитие на кадри, които излизат от университети в страната и чужбина и които са насочени към бъдещото развитие на един от най-актуалните в момента браншове, а именно културно-историческия туризъм
  • Създаване на нови професии, които да се развиват извън големите градове
  • Осигуряване на българите и чужденците досег до непознати преживявания посредством услугите на атракциона, чрез които да се доближат до отминалите времена
  • Достъпност на широка маса от потребители до автентична и съхранена тракийска, византийска и славянска кухня
  • Осигуряване на възможност, при желание, всеки посетител да придобие различни, характерни за периода умения, съхранени и предадени през вековете

На територията на ИП освен възстановени зони от различни епохи, ще има изградено езеро, парк, заведения с автентична кухня, кино, конна база, страноприемница и обособено място за провеждане на корпоративни събития.

ПРЕС КИТ

Instagram logo

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.