Мисия и цели

Цели на проекта Исторически парк:

✓ Посрещане на нарастващото търсене в областта на културния и
исторически туризъм и усвояване потенциала на този развиващ се, но все
още слабо разработен сегмент в страната и чужбина.
✓ Създаване на мащабно потребителски ориентирано средище с
познавателна и развлекателна насоченост. Помощно средство за ученици и
студенти в процеса на тяхното обучение, както и за различни любители и
ентусиасти с желание и възможности за повишаване на общата си култура и
знания.
✓ Представяне на уникални акценти и артефакти от отминали епохи от
българската и световната история, които до момента не са намерили
отражение никъде по света.
✓ Пресъздаване на значими исторически паметници и културни обекти на
едно обособено място в достъпен и разбираем вид за масовия посетител, с
множество възможност за изживяване на приятни моменти и спестяване на
време, средства и ресурси за пътуване до оригиналното им
местонахождение.
✓ Налагане и утвърждаване на бранда „Исторически парк“ като
стойностна и желана туристическа дестинация за гости от страната и
чужбина.
✓ Изграждане и развитие на креативен и иновативен мениджмънт за
ефективно управление на парка и разработване на нови възможности със
сходна насоченост.
✓ Постигане на устойчиви нива на високи финансови резултати от
дейността на атракциона.
✓ Възвращаемост на инвестицията в кратки срокове.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.