Мисия и цели

Цели на проекта Исторически парк:

✓ Посрещане на нарастващото търсене в областта на културния и исторически туризъм; разгръщане на потенциала на този динамично, развиващ се, но все още слабо разработен пазарен сегмент в страната и чужбина.

✓ Създаване на мащабен потребителски ориентиран обект-атракцион с познавателна и развлекателна насоченост. Исторически парк предоставя възможности да бъде използван като помощно средство от ученици и студенти в процеса на тяхното обучение. В него любители и ентусиасти с разнообразни интереси ще могат повишат общата си култура и знания за историята, археологията, древни занаяти, бит, обичаи и т.н.

✓ Представяне на уникални акценти и артефакти от отминали епохи от българската и световната история, които до момента не са намерили отражение никъде по света.

✓ Пресъздаване на значими исторически паметници и културни обекти на едно обособено място, в достъпен и разбираем за масовия посетител вид. Посетителите ще имат многобройни възможности да изживеят приятни моменти и да спестят време, средства и ресурси за пътуване до оригиналното им местонахождение.

✓ Налагане и утвърждаване на бранда „Исторически парк“ като стойностна и желана туристическа дестинация за гости от страната и чужбина.
✓ Изграждане и развитие на креативен и иновативен мениджмънт за ефективно управление на парка; разработване на нови възможности със сходна насоченост.

✓ Постигане на устойчиви нива на високи финансови резултати от дейността на атракциона.

✓ Възвращаемост на инвестицията в кратки срокове.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.