Местоположение

Теренът за „Исторически парк“ е разположен на:

▶ международен път E70, с лице към шосето;
▶ 0,5 км от автомагистрала „Хемус“, при съществуващ пътен
възел;
▶ 25 км от летище Варна – входяща точка за чуждестранни
туристи;
▶ 35 км от порт Варна – входяща точка за морски круизни
туристи;
▶ 40 до 120 км от големите черноморски курорти в България;
▶ 150 км от порт Бургас – входяща точка за морски круизни
туристи;
▶ 160 км от порт Русе – входяща точка за круизни туристи по
р. Дунав.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.