За проекта

Проектът ще дава неограничени възможности за развитие на културно-историческия туризъм в няколко основни акцента:

• Популяризиране на страната ни като ключова световна дестинация и единствено място, където може един турист да се докосне до наследството на най-старите цивилизации и най-богатите и пищни империи, завещани във времето

• Достъп до опознаване на автентична култура, бит, обичаи, архитектура посредством възстановки от 6-7 хиляди години преди Новата ера до разцвета на Първото и Второто българско царство

• Създаване на нова пазарна ниша, в която могат да се развиват специалисти, които съхраняват и практикуват стари обичаи, култура и войнски умения

• Създаване на възможност за развитие на кадри, които излизат от университети в страната и чужбина и които са насочени към бъдещото развитие на един от най-актуалните в момента браншове, а именно културно-историческия туризъм

• Създаване на нови професии, които да се развиват извън големите градове

• Осигуряване на българите и чужденците досег до непознати преживявания посредством услугите на атракциона, чрез които да се доближат до отминалите времена

• Достъпност на широка маса от потребители до автентична и съхранена тракийска, византийска и славянска кухня

• Осигуряване на възможност, при желание, всеки посетител да придобие различни, характерни за периода умения, съхранени и предадени през вековете

На територията на ИП освен възстановени зони от различни епохи, ще има изградено езеро, парк, заведения с автентична кухня, кино, конна база, страноприемница и обособено място за провеждане на корпоративни събития.

Instagram logo

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.