Timeline

 
 • 2014г. (Български) Концепция за Исторически парк

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2014 (Български) Първоначален анализ

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2014г. (Български) Привличане на консултанти за проекта

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2014г.- 2017г. (Български) Изработване на бизнес план за Исторически парк

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2014г. (Български) Специализирана литература, използвана за изработка на бизнес плана

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2014г. - 2017г. (Български) Възстановки по проекта

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2014г. – 2016г. (Български) Общи процедури за имот закупуване на имота

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 07.01.2014г. (Български) Финализиране на сделка за закупаване на имот

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 08. 2014г. (Български) Неолитно селище, с. Неофит Рилски

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 03.2015г. (Български) Проект идейна фаза

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 03. 2015 г. (Български) Проект ПУП – ПП – електрозахранване

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 03.2015г. (Български) Проект идейна фаза “Комуникационно-транспортен план”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 03.2015 г. (Български) Проект ПУП – ПП – захранващ водопровод

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 03.2015г. (Български) Проект ПУП – ПП – електрозахранване

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 05. 2015г. (Български) Процедура по смяна статут на земята

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г.- 2017г. (Български) Архитектурен проект на Исторически парк

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г. - 2017г. (Български) Вътрешен интериор

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г.- 2017г. (Български) Изработка на предмети за интериора на парк

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г.- 2017г. (Български) Пробни рекламни кампании в пилотния проект

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г. (Български) Уеб сайт на пилотен проект, Неолитно селище

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 30.10.2015г. (Български) Разрешение за водовземане

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г.- 2017г. (Български) Участия в туристически изложения с демо версията “Неолитно селище”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г.- 2017г. (Български) Съвместна работа на туроператори и туристически агенции

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г. (Български) Сътрудничество с български дипломатически мисии зад граница

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2015г.- 2017г. (Български) Участия в масмедии в България

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2016г. (Български) Демо- проект “Неолитно селище” пълноправен член на EXARC

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2016г. (Български) Посещение на Томас Доусън

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 2016г. (Български) Уеб сайт на Исторически парк

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 25.03.2016 г. (Български) Филм за Китай

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 03.08.2016г. (Български) Препоръки след проверка на РИОСВ

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 12. 2016г. (Български) Проекти по части “Технология”, “ВОБД” и “ПБ”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 12. 2016г. (Български) Съгласуване с РИОСВ

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 30.12.2016г. (Български) Предварителен договор с “Енерго-Про Мрежи” АД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 02.2017г. (Български) Преправяни и допълване проекти

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 03.02.2017г. (Български) Съгласуван проект

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 3.02.2017г. (Български) Съгласуван проект ПУП – ПП

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 13.02.2017г. (Български) Актуализация с ОПУ – Варна

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 16.02.2017г. (Български) Изпратен от ОПУ – Варна в АПИ- София

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 28.02.2017г. (Български) Съгласуване с БТК – ЕАД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 03.2017г. (Български) Проекти по части “Пътна”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 01.03.2017г. (Български) Съгласуван проект част “Ел.” в ПБЗН

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 01-03. 2017г. (Български) Проекти по части “Ел.”, “Пътна”, “ВОБД” и “ПБ”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 06.03.2017г. (Български) Пресъгласуван ПУП-ПП

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 19.03.2017г. (Български) Одобрен ПУП – ПРЗ пресъгласуван с БТК – ЕАД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 24.03.2017г. (Български) Съгласуване с БТК – ЕАД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 30.03.2017г. (Български) Съгласуван проект част “ВОБД” с “Пътна полиция” /КАТ – Варна/

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 31.03.2017г. (Български) Съгласуване с “Мобилтел” ЕАД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 04. 2017г. (Български) Окончателно изработване и предаване на проекта

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 04.05.2017г. (Български) Съгласуване проект част “Технология”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 05. 2017г. (Български) Съгласуван ПУП-ПП с “В и К” гр.Провадия

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 05.2017г. (Български) Редизайн www.ipark.bg

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 10.05.2017г. (Български) ПУП – ПП внесен в ОПУ – Варна

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 15.05.2017г. (Български) Внесени проекти за съгласуване с РИОСВ

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 17.05.2017г. (Български) Внесен ПУП – ПП за съгласуване с “В и К”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 17.05.2017г. (Български) Внесен ПУП – ПП в община Ветрино

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 18.05.2017г. (Български) Съгласуван проект в ПБЗН – становище №833001

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 01.06.2017г. (Български) Youtube канал “Исторически парк” АД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 08.06.2017г. (Български) Входирани документи за разрешително за строеж

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 14.06.2017 г. (Български) Oдобрени прoекти

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 14.06.2017 г. (Български) Издадено разрешение за строеж №5

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 19.06.2017 (Български) Събиране на оферти за строителен надзор

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 23.06.2017г. (Български) Предстояща проверка от ДНСКА

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 28.06.2017г. (Български) Сключен договор с “ВИП Билдингс” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 29.06.2017г. (Български) Сключен договор с “Геология, проектиране и проучване” АД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 30.06.2017г. (Български) Сключен договор с “ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 4.07.2017г. (Български) Закупуване и монтаж на фургон за нуждите на “Исторически парк” АД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 4.07.2017г. (Български) Сключен договор с депо за направление на отпадъците

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 5.07.2017г. (Български) Сключен договор с “ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 06.07.2017 г. (Български) Протоколи за откриване

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 06.07.2017 г. (Български) Сключени договори

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 07.07.2017 г. (Български) Издадено удостоверение за направление на отпадъците

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 07.07.2017г. (Български) Заверена заповедна книга от строителен надзор

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 07.07.2017 г (Български) Изграждане на ограда и започна сондиране за водовземане

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 11.07.2017 г. (Български) Предстоящо откриване на обекта

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 19.07.2017г. (Български) Сключен договор с Мариян Петков

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 27.07.2017г. (Български) Протокол по обр. 19 от “ВИП Билдингс” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 27.07.2017г. (Български) Разрешение от АПИ

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 8.08.2017г. (Български) Сключен договор с “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 11.08.2017г. (Български) Сключен договор с “АВАНГАРД СОД” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 14.08.2017г. (Български) Сключен договор с “Рувик” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 16.08.2017г. (Български) Протокол по обр.19 от “ВИП Билдингс” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 20.08.2017г. (Български) Сключен договор с “ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 29.08.2017г. (Български) Сключен договор с “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 29.08.2017г. (Български) Сключен договор с ” БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 31.08.2017г. (Български) Сключен АНЕКС с “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 5.09.2017г. (Български) Протокол по обр.19 от “ВИП Билдингс” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 8.09.2017г. (Български) Разрешение за строеж

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 9.09.2017г. (Български) Сключен договор с Иван Русев Маразов

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 12.09.2017г. (Български) Сключен АНЕКС 1 с “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 15.09.2017. (Български) Сключен договор с “Технокар” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 27.09.2017г. (Български) Акт за завършване на сондажни работи

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 27.09.2017г. (Български) Протокол по обр.19 от “Рувик” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 3.10.2017г. (Български) Сключен договор с “ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” EOOД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 4.10.2017г. (Български) Сключен АНЕКС 2 с “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 5.10.2017г. (Български) Протокол от “МИГ-Маркет” ООД към 5.10.2017г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 5.10.2017г. (Български) Сключен АНЕКС 3 с “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 5.10.2017г. (Български) Протокол от “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 10.10.2017г. (Български) Протокол за откриване на строителна площадка

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 13.10.2017г. (Български) Протокол по обр.19 към 13.10.2017г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 17.10.2017г. (Български) Протокол по обр.19 от “ВИП Билдингс” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 20.10.2017г. (Български) Сключен договор с “И+И 91” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 23.10.2017г. (Български) Протокол от “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 30.10.2017г. (Български) Протокол от “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 1.11.2017г. (Български) Сключен договор със “Стелли Строй” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 3.11.2017г. (Български) Сключен договор със “Силви Комерс Енд Сървисис” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 6.11.2017г. (Български) Сключен договор с “Дялан Камък” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 10.11.2017г. (Български) Сключен договор с “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 20.11.2017г. (Български) Протокол от “МИГ-Маркет” ООД към 20.11.2017г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 21.11.2017г. (Български) Сключен договор с “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 21.11.2017г. (Български) Протокол от “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 24.11.2017 г. (Български) Сключен Анекс към договор за строителство с “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 27.11.2017г. (Български) Удостоверение от Общинска служба “Земеделие”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 30.11.2017г. (Български) Протокол от “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 4.12.2017г. (Български) Удостоверение от Община Ветрино

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 5.12.2017г. (Български) Сключена декларация с “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 15.12.2017г. (Български) Протокол от “БУЛ-МАРК” ООД към 15.12.2017г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 18.12.2017г. (Български) Заповед на ДНСК

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 18.12. 2018г. (Български) Сключен Анекс към договор за осъществяване на денонощна физическа охрана

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 20.12.2017г. (Български) Проведена ДПК за БКТП

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 21.12.2017г. (Български) Издадено разрешение

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 21.12.2017г. (Български) Сключен Анекс с “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 22.12.2017г. (Български) Протокол от “МИГ-Маркет” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 3.01.2018г. (Български) Протокол от “МИГ-Маркет” ООД към 3.01.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 9.01.2018г. (Български) Разрешение за специално ползване на път I-2

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 09.01.2018г. (Български) Съвещание на борда на директорите

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 09.01.2018 г. (Български) Приети за завършени 413 кв. m2 каменна зидария

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 10.01.2018г. (Български) Протокол за извършени СМР от “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 10.01.2018г. (Български) Протокол за извършени СМР от “БУЛ-МАРК” ООД към 10.01.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 15.01.2018г. (Български) Сключен Анекс с “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 17.01.2018г. (Български) Протокол от “Дялан камък” ООД към 17.01.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 17.01.2018г. (Български) Протокол от ” ВИП БИЛДИНГС” ООД към 17.01.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 18.01.2018г. (Български) Протокол от “Рувик” ООД към 18.01.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 19.01.2018г. (Български) Протокол от “БУЛ-МАРК” ООД към 19.01.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 23.01.2018г. (Български) Сключен договор с “ЕН ЕР ДЖИ СОФТ” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 24.01.2018г. (Български) Протокол от “Рувик” ООД към 24.01.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 01.02.2018г. (Български) Сключен договор с Асен Георгиев

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 02.02.2018г. (Български) Сключен договор с Георги Илианов Генов

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 05.02.2018г. (Български) Връчен протокол от “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 12.02.2018г. (Български) Сключен договор за реклама

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 21.02.2018г. (Български) Монтирана е статуята на тракийския войн – символ на “Исторически парк”

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 09.03.2018г. (Български) Направени разходи за производство на:

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 12.03.2018г. (Български) Протокол за извършени СМР от “Дялан Камък” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 13.03.2018г. (Български) Връчен констативен акт

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 13.03.2018г. (Български) Протокол за извършени СМР от “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 15.03.2018г. (Български) СКЛЮЧЕН АНЕКС С „МИГ-МАРКЕТ“ ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 15.03.2018г. (Български) Сключен Анекс към договор за строителство с “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 16.03.2018г. (Български) Сключен Анекс към договор за строителство с “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 21.03.2018г. (Български) Сключен Анекс към договор за строителство с “МИГ -МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 21.03.2018г. (Български) Писмо за инвестиционно намерение

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 11.04.2018г. (Български) Сключен договор с “Елит-пътна сигнализация” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 17.04.2018г. (Български) Разрешение за ползване № СТ – 05 – 884/17.04.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 17.04.2018г. (Български) Протокол за извършени СМР от “Дялан Камък” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 10.04.2018г. (Български) Сключен Анекс към договор за строителство с “РУВИК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 19.04.2018г. (Български) Проверка за съответствие на представената документация за новоизградено водовземно съоръжение ТК-1

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 19.04.2018г. (Български) Съставен Констативен протокол №5/19.04.2018г.

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 20.04.2018г. (Български) Сключен Анекс към договор с “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 8.05.2018г. (Български) Сключен договор с Асен Георгиев

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 22.05.2018г. (Български) Връчен протокол от “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 25.05.2018г. (Български) Сключен Анекс към договор с “Ен Ер Джи Софт” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 07.06.2018г. (Български) Връчен протокол от “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 12.06.2018г. (Български) Връчен протокол от “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 12.06.2018г. (Български) Връчен протокол от “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 25.06.2018г. (Български) Сключен договор за строителство с “Технострой Бургас” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 01.07.2018г. (Български) Сключен договор “РЕ ДОМ” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 02.07.2018г. (Български) Връчен протокол от “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 02.07.2018г. (Български) Връчен протокол от “МИГ-МАРКЕТ” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 02.07.2018г. (Български) Сключен договор с “Тоневи – Т” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 10.07.2018г. (Български) Сключен договор с “Доел-Рент” ЕООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 13.07.2018г. (Български) Протокол за извършени СМР от “Рувик” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 02.08.2018г. (Български) Сключен Анекс с “МИГ МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 02.082018 г. (Български) Връчен протокол от “БУЛ-МАРК” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 02.08.2018г. (Български) Връчен протокол от “МИГ-МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 28.08.2018г. (Български) “Исторически парк – Н.Рилски – с. Ветрино” е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 • 04.09.2018г. (Български) Връчен протокол от “МИГ МАРКЕТ” ООД

  Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 


The project was initiated and developed by
TREASURE BULGARIA
in tight cooperation with renown specialists in the field of history, archeology, sculpture,
tourism, management and finances.
The company is a leader in the production of items of art, presentable gifts with a Bulgarian or Thracian theme,
replicas of antique items and treasures, restoration of historical artefacts, production of functional sculptures with historical motives,
interior and exterior design and other similar matters. Treasure is the biggest and most established association of this branch
in Bulgaria with a proven expertise, high quality and precision of the final product.