План за реализация

Четвърти етап – кино и ресторант

През този етап към вече изградената част за посетители ще бъдат отворени модерен 4D Кино салон и изискан ресторант с традиционна и тематична кухня. Така ИП вече ще отговаря в максимална степен на всички очаквания за модерен и пълноценен атракционен комплекс с пълен набор от високо качествени услуги и ще предлага целогодишни възможности за организиране и провеждане на културно-масови събития, обществени прояви и частни партита и др.

Официалното откриване на четвърти етап ще бъде в началото на активния сезон през 2021г.

На всички посетители, които посещават ИП за пръв път, ще се предлага клубна „Медна карта“, която ще предоставя промоционални условия за следващи посещения по условията, валидни в момента на издаване на картата. Тя ще бъда поименна и ще позволява възползването от промопакетите единствено на нейния притежател. Така той ще запазва правото си да ползва ценовите условия за вход от периода на неговото първоначално посещение за следващите години или до момента на анонсиране на нови пазарни условия.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.