Участие на Исторически парк в туристически изложения и борси

С пилотния проект „Неолитно селище“, Исторически парк беше поставен в центъра на събитията на следните туристически изложения и борси:

1. Осми Черноморски туристически форум – Варна

Демопроектът „Неолитно селище“ беше активно промотиран в рамките на Черноморски туристически форум – Варна 2015, който се проведе под мотото „Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието“. Същият бе специално представен на вниманието на г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, кмета на гр. Варна – г-н Иван Портних, както и пред много други официални гости на събитието, сред които туроператори, бизнесмени и общественици от страната и чужбина. В рамките на форума на вниманието на гостите на щанда бе презентиран и проектът „Исторически парк“.

Получените мнения и оценки относно цялостния замисъл и концепцията на проекта са изключително високи.

2. Международна туристическа борса „Ваканция/СПА Експо“ – 2016 г.

Мероприятието се проведе в периода 11.02.2016 г. – 13.02.2016 г. под патронажа на Министерство на туризма, в партньорство със Столична община, БТК, БХРА, БАТА, БУБСПА, АБТТА и Софийски съвет по туризъм в Интер Експо Център.

„Неолитно селище“ бе представено със собствен павилион.

3. Кръгла маса на тема „Новите туристически атракции и устойчиво туристическо развитие“, проведена в рамките на Международно изложение „Културен туризъм“ Велико Търново, 2016.

Целта на кръглата маса бе да предостави платформа за професионална дискусия, по време на която бяха обсъдени необходимите предпоставки и условия за устойчиво развитие на културния туризъм в България. Специален акцент бе поставен върху отговорностите, които държавата, местната власт и бизнесът споделят за хармонична интеграция на българската култура в световното културно наследство. В рамките на мероприятието бе презентиран комплексът „Неолитно селище“ – като културно-историческа атракция от нов тип у нас и като демоверсия на ИП.

4. Нощ на музеите / Ден на отворени врати – 21.05.2016 г.

„Неолитно селище“ се включи в националната кампания, в резултат на което само за един работен ден (с удължено работно време) комплексът бе посетен от над 750 души.

5. Туристическо изложение Go2Balkans (17.10.2016 г. – 18.10.2016 г.)

На изложението основен акцент бе поставен върху „Неолитно селище“ като действащ туристически обект и демоверсия (препратка) към „Исторически парк“.

Установени бяха полезни контакти с редица представители на туристическия бранш от страната и чужбина.

6. Международна туристическа борса „Ваканция/СПА Експо“ – 2017

Промотиран бе комплекс „Неолитно селище“ като демоверсия на основния проект „Исторически парк“. По време на изложението бяха установени контакти с множество представители от туристическия бранш от България, Чехия, Турция, Македония и Сърбия.

7. Международна туристическа борса „Пътешествие и туризъм – 2017“ (MITT 2017).

Демоверсията на „Исторически парк“ – комплекс „Неолитно селище“ бе представена на международната туристическа борса „Пътешествие и туризъм – 2017“ (MITT 2017). Изложението се проведе в периода 14.03.2017 г. – 16.03.2017 г. в Москва. „Неолитно селище“ бе анонсирано на страниците на специалното издание на авторитетното българско списание „Туризъм и отдих“. Чрез щанда на Република България на изложението информацията достигна до руските и чуждестранните представители на туристическия бранш.

Участието на изложението в Москва постави началото на кампанията по промотиране на „Исторически парк“ на чуждестранния туристически пазар.

8. Международно изложение „Културен туризъм“ Велико Търново – 05.04.2017 г.

Промотирането на Исторически парк / Неолитно селище на изложението бе извършено основно чрез разпространение на печатни рекламни материали и установяване на делови контакти с потенциални партньори.

9. Международна конференция по въпросите на експерименталната археология EXARC – EAC10 2017

В периода 20.04.2017 г. – 21.04.2017 г. екип от представители на Исторически парк АД, заедно с акционери на проекта посети десетата международна конференция по въпросите на експерименталната археология EXARC – EAC10 2017, която се проведе в Холандия.

В събитието взеха участие над 120 представители от научните среди, музейното дело и туристическия бранш (археологическия туризъм) от 40 страни в света.

Презентирани бяха различни обекти и разгледани въпроси, свързани с исторически и археологически реконструкции и експерименти. Бяха демонстрирани различни занаяти и умения, упражнявани в далечното историческо минало. Установени бяха полезни делови контакти, които се явяват основа за бъдещи партньорства.

Представянето на „Исторически парк“ в конференцията бе по покана на директора на Международната организация за експериментална археология (EXARC), следствие от пълноправното членство на комплекс „Неолитно селище“ в нея.

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.