Участие на Исторически парк в туристически изложения и борси

С пилотния проект Неолитн селище, Исторически парк беше в центъра на събитията в следните туристически изложения и борси:

1. Осми Черноморски туристически форум – Варна
Демо проектът „Неолитно селище“ беше активно промотиран в рамките на Черноморски туристически форум – Варна 2015, проведен под мотото „Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието“. Същият бе специално представен на вниманието на г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, кмета на Варна г-н Иван Портних, както пред други официални гости на събитието, сред които туроператори, бизнесмени и общественици от страната и чужбина. В рамките на събитието на вниманието на всички гости на щанда бе представян и проектът Исторически парк. Мненията и оценките, които бяха изразени по отношения на цялостния замисъл и концепция са изключително високи.

2. Международна туристическа борса “Ваканция/СПА Експо” – 2016 г.
Мероприятието бе проведено в периода 11-13.02.2016 г. под патронажа на Министерство на туризма, в партньорство със Столична община, БТК, БХРА, БАТА, БУБСПА, АБТТА и Софийски съвет по туризъм в Интер Експо Център.
Неолитно селище бе представено със собствен павилион.

3. Кръгла маса на тема “Новите туристически атракции и устойчиво туристическо развитие” проведена в рамките на Международно изложение „Културен туризъм“ Велико Търново – 2016.
Целта на кръглата маса бе да се предостави платформа за професионална дискусия, по време на която бяха обсъдени необходимите предпоставки и условия за устойчиво развитие на културния туризъм в България, със специален акцент върху отговорностите, които държавата, местната власт и бизнеса споделят за хармонична интеграция на българската култура в световното културно наследство. В рамките на мероприятието бе презентиран комплекс “Неолитно селище” като културно историческа атракция от нов тип у нас и като демо версия на ИП.

4. Нощ на музеите / ден на отворени врати – 21.05.2016 г.
Неолитно селище се включи в националната кампания, в резултат на което само за един работен ден (с удължено работно време) комплексът бе посетен от над 750 души.

5. Туристическо изложение Go2Balkans (17-18.10.2016 г.)
На изложението основен акцент в представянето бе поставен върху Неолитно селище като дейтсващ туристически обект и демо-версия (препратка) на Исторически парк.
Установени бяха следните контакти с редица представители на туристическия бранш от страната и чужбина:

6. Международна туристическа борса “Ваканция/СПА Експо” – 2017

Промотиран бе комплекс “Неолитно селище” като демо версия на основния проект “Исторически парк”. По време на изложението бяха установени контакти с множество представители от туристическия бранш от България, Чехия, Турция, Македония и Сърбия.

7. Демо версията на „Исторически парк“ – комплекс “Неолитно селище” бе представена на международната туристическа борса “Пътешествие и туризъм – 2017” (MITT 2017), проведена в периода 14 – 16 март в Москва.
Комплексът бе анонсиран на страниците на специалното издание на авторитетното българско списание “Туризъм и отдих”, което от щанда на Р България на изложението бе разпространено сред руски и други чуждестранни представители на туристическия бранш. В допълнение нашият представител на изложението разпространи рекламни флаери и брошури на „Неолитно селище“, сондира нагласите на руски туристи към подобен тип атракции и установи контакти с потенциални делови партньори. Участието на изложението в Москва бележи началото на кампанията по промотиране на „Исторически парк“ на чуждестранния туристически пазар.

8. Международно изложение „Културен туризъм“ Велико Търново – 05.04.2017г.
Промотирането на Исторически парк / Неолитно селище на изложението бе извършено основно чрез разпространение на печатни рекламни материали и установяване на делови контакти с потенциални партньори.

9. В периода 20 – 21 април 2017 г. екип от представители на Исторически парк АД, заедно с акционери в проекта посетиха десетата международната конференция по въпросите на експерименталната археология EXARC – EAC10 2017, която се проведе в Холандия.
В събитието участваха над 120 представители от академичните среди, музейното дело и туристическия бранш (археологически туризъм) от 40 страни по света. Презентирани бяха различни обекти и въпроси, свързани с исторически и археологически реконструкции и експерименти. Извършени бяха практически демонстрации на различни занаяти и умения, останали назад в историческото минало. Установени бяха полезни делови контаки, които се явяват отлична основа за бъдещи партньорства.
Представянето на „Исторически парк“ в конференцията бе по покана на директора на международната организация за експериментална археология EXARC и като следствие от пълноправното членство на нашия комплекс “Неолитно селище” в същата организация.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.