Участие в “Slavs and Vikings Reenactment Festival”

Участие в ежегоден международен реконструкторски фестивал “Slavs and Vikings Reenactment Festival” в гр. Волин, Полша (03-05.08.2018 г.) – екип на Исторически парк посети фестивала и заедно с българските реконструктори Петър Владов (Наемна дружина “Барадж”) и Мариан и Мария Маньовски, които взеха активно участие в събитието.

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.