Участие в единадесети Черноморски туристически форум (25-27.10.2018 г.)

Участие в единадесети Черноморски туристически форум (25-27.10.2018 г.) посветен на “Устойчиви местни и транснационални туристически продукти” – проведена презентация на проекта “Исторически парк” пред представители на министерството на туризма, туристическия бранш, преподаватели от ВУЗ и чуждестранни дипломати.

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.