Зони в Исторически парк

Трети етап – второ българско царство

През този етап към вече изградената част на ИП ще бъде включена зона „Второ българско царство“. В тази зона ще бъде изградена част от крепостната стена с три типа кули – открита и закрита бойна кула и кула-тъмница, зад които се простират дворцов комплекс, царска православна църква и административна сграда. По онова време Царевец е бил сред трите най-красиви града в света. Всеки посетител ще може да се запознае с архитектура, каквато не е имало никъде на друго място. Хората ще могат да опитат продукти и подправки от отминали времена. Храна, която ще дава възможност да се пренесеш в тогавашната епоха не само визуално, но и сензитивно, за да преживееш историята.

Официалното откриване на третия етап е планирано за началото на активния туристически сезон през 2021 г.

На всички посетители, които посещават ИП за първи път, ще се предлага клубна „Бронзова карта“. Чрез нея гостите на парка получават промоционални отстъпки за следващи посещения по условията, валидни в момента на издаването ѝ. Картата е поименна и позволява промопакетите да се използват единствено от нейния притежател. С нея той получава правото да ползва ценовите условия за вход от периода на първоначалното си посещение през следващите години или до момента на анонсиране на нови пазарни условия.

На Трежър България е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър България е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.