План за реализация

Трети етап – второ българско царство

През този етап към вече изградената част за посетители ще бъде отворена зона „Второ Българско царство“.

Откриването на втория етап следва да е в началото на активния сезон през 2020г.

На всички посетители, които посещават ИП за пръв път, ще се предлага клубна „Бронзова карта“, която ще предоставя промоционални условия за следващи посещения по условията, валидни в момента на издаване на картата. Тя ще бъда поименна и ще позволява възползването от промопакетите единствено на нейния притежател. Така той ще запазва правото си да ползва ценовите условия за вход от периода на неговото първоначално посещение за следващите години или до момента на анонсиране на нови пазарни условия.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.