Етапи в Исторически парк

Трети етап – второ българско царство

През този етап към вече изградената част на ИП ще бъде включена зона „Второ българско царство“. В тази зона ще бъде изградена част от крепостната стена с три типа кули – открита и закрита бойна кула и кула-тъмница, зад които се простират дворцов комплекс, царска православна църква и административна сграда. По онова време Царевец е бил сред трите най-красиви града в света. Всеки посетител ще може да се запознае с архитектура, каквато не е имало никъде на друго място. Хората ще могат да опитат продукти и подправки от отминали времена. Храна, която ще дава възможност да се пренесеш в тогавашната епоха не само визуално, но и сензитивно, за да преживееш историята.

Instagram logo

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.