Траки

Възникването на тракийската етнокултурна общност се отнася към средната и късната бронзова епоха. Тя се определя от достиженията и особеностите в областта на митологията, архитектурата, скулптурата, живописта, бита и художествените занаяти.

Траките несъмнено са свързани с миналото на България. Запазените писмени сведения за културата им често са непълни или обект на интерпретации. По тях възникването на тракийската етнокултурна общност се отнася към средната и късната бронзова епоха.

В по-голяма част от своята история траките са били разделени на различни племена. В периода V-I век пр.н.е. е съществувало бележитото тракийско Одриско царство. Вероятно то е оставило на българската археология значителното културно наследство, включващо Севтополис, златната маска на Терес, бронзовата глава от Севт III, Панагюрското златно съкровище и още редица ценни артефакти.

Тракийската култура се определя от достиженията и особеностите в областта на митологията, архитектурата, скулптурата, живописта, бита и художествените занаяти. Характерни са особеностите в оформянето на градовете и укрепените дворци (Кабиле, Севтополис), на култовите центрове с могилни некрополи (Долина на тракийските царе, Старосел, Перперек, Татул и Сборяново) и монументални куполни гробници със скулптурна и живописна украса (Александрово, Стрелча, Мезек, Старосел, Шипка, Казанлък, Свещари). Богатите находки от благородни метали (Враца, Розовец, Дуванли и др.) са с изящна изработка (Панагюрско съкровище, Рогозенско съкровище и др.). С тракийската традиция на строителство на куполни гробници се свързва и късноантичната епоха – Вълчитрънското златно съкровище, което се свързва с определени ритуални церемонии, посветени на култа към Слънцето. Със соларния култ към царете-жреци, символизиращи Слънцето, се свързват и погребалните скални ниши от Източните Родопи и тракийските мегалити, познати също и в други части на България.

Към I – II в след Хр. експанзията на Рим на Балканите подчинила по-голямата част от земите на траките. През III в. обаче Римската империя изпада в тежка криза, породена от вътрешни борби за власт. Това до известна степен отслабило военна мощ на империята и тракийските провинции станали арена на нашествия на готите и други варварски племена. В резултат към III — V в. коренното тракийско население вече било значителна степен редуцирано – част от него била разселена, а друга асимилирана. Останали обаче безценни артефакти и множество обекти, които напомняли за достиженията на траките и тяхнат цивилизация.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.