Сключен договор с  „АВ ЕЛЕКТРОНИКС “ ЕООД

Сключен договор за извършване на монтажни работи с  „АВ ЕЛЕКТРОНИКС “ ЕООД  за доставка, монтаж и настройка на озвучителни тела и апаратура на подобект „Езеро“. 

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.