Рим

Рим обединява, съхранява и развива под обща идея постиженията на различните култури през античността и създава основата, върху която се развива европейската цивилизация.

Рим е една от най-великите цивилизации в древния свят и античността. В периода от 753 г. пр.н.е. (годината на основаването) до разделението и през 476 г. от н.е, в следствие на вътрешни сътресения, външни нападения и други фактори, претърпява три последователни етапа на развитие – Римско царство, Римска република и Римска империя, и преминава през различни форми на управление, вариращи от монархия през олигархична република до автократична империя.

В своята история, Рим завладява и управлява повечето елинистични държави в Средиземноморието и келтските области на Западна Европа. Администрацията на империята постепенно се развива в две отделни половини, източна и западна, от което настъпило и културното разделение. Към 476 г., западната половина вече видимо се развивала по свой път – Църквата излязла на преден план и поела редица административни функции на светската власт. Източната половина на Империята (Византия) с център Константинопол, съхранила част от духа на Римската държава чак до 1453 г., когато столицата паднала под напора на османските турци.

Влиянието на Римската империя върху Европа, Близкия Изток и Северна Африка било значително. Материалната и духовната култура, която се оформя и развива от края на I хилядолетие пр. Хр. до 5 в. сл. Хр. оставя трайни следи и до днес.

Рим обединява, съхранява и развива под обща идея постиженията на различните култури през античността и създава основата, върху която се развива европейската цивилизация. Въвежда се римският бетон (2 в. пр. Хр.), налага се варовия разтвор при тухлените зидарии, което извежда строителството и архитектурата на качествено ново равнище. Изграждат се форуми, триумфални арки, терми, амфитеатри, богати атриумно-перистилни жилища и вили, многоетажни жилищни сгради. Използват се арки, аркади, сводове, куполи, архитектурни ордери. Развива се паметниковата скулптура и историческия релеф, а живописта придобива и декоративен характер. Архитектурата и градоустройството запазват облика си за векове.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.