Първо българско царство

Създаването на българската държава на Балканския полуостров е едно от най-забележителните политически събития в Европа през VІІ век, след Великото преселение на народите.

Създаването на българската държава на Балканския полуостров е едно от най-забележителните политически събития в Европа през VІІ век, след Великото преселение на народите.

Основаването на Дунавска България на Балканите вероятно е най-значимото събитие на европейския континент през VІІ век.

Първоначално ръководна роля в новата държава имат прабългарите. Те се налагат чрез притежаваните стройна военна и политическа йерархия, пренесен опит и традиции от старата Кубратова България.

Приемането на християнството през IX в. има съдбовно историческо значение, тъй като е свързано с учредяването на българската църква, разпространението на славянската писменост и еволюцията на държавата от ханство към царство.

Най-голям разцвет през този период придобива старобългарската литература. Достигналите до нас образци разкриват богатство на идеи, жанрово разнообразие и стилово изящество, които дават основание времето от края на ІХ и началото на Х в. да бъде определено като „Златен век на българската книжнина“. Това се дължи на традициите, създадени от учениците на Кирил и Методий и на техните школи – Плиско-Преславската и Охридската. Реформира се графичната система, постепенно глаголицата се заменя с по-практичната за изписване кирилица. Книжовниците от Златния век допринасят за окончателното утвърждаване на старобългарския език и на българската народност. България изпреварва много европейски страни по образованост на собствения си говорим език и става разпространител на богата и разнообразна книжнина сред другите православни народи.

Падането на Първото българско царство под властта на Византия през 1018 г. е следствие от дългите и изтощителни войни с Византийската империя.

Instagram logo

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.