Първо българско царство

Създаването на българската държава на Балканския полуостров е едно от най-забележителните политически събития в Европа през VІІ век, след Великото преселение на народите.

Основаването на Дунавска България на Балканите е вероятно най-значимото събитие на Европейския континент през VІІ век.

Първоначално ръководна роля в новата държава имат прабългарите. Те се налагат чрез стройна йерархия, опит и традиции от старата кубратова България.

Приемането на християнството през IX в. оказва съдбовно историческо значение, защото е свързано с учредяването на българската църква, разпространението на славянската писменост и еволюцията на държавата от ханство към царство. Най-голям разцвет през този период придобива старобългарската литература. Достигналите до наше време образци разкриват богатството на идеи, жанрово разнообразие и стилово изящество, които дават основание времето от края на ІХ и началото на Х в. да бъде определено като „Златният век на българската книжнина”. Това се дължи на традициите, създадени от учениците на Кирил и Методий и на техните школи – Плиско-Преславската и Охридската. Реформира се графичната система, като постепенно глаголицата се заменя с по-практичната за изписване кирилица. Книжовниците от Златния век допринасят за окончателното утвърждаване на старобългарския език и на българската народност. В онези времена България изпреварва много европейски страни по образованост на собствения си говорим език и става разпространител на богата и разнообразна книжнина сред другите православни народи.

Падането на Първото Българско царсто през 1018 г. е следствие най-вече на дългите и изтощителни войни с Византийската империя.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.