Прабългари

"Българин значи мъдър, знаещ човек" – така започва писмената история на волжките българи.

„Българин значи мъдър, знаещ човек“ – така започва писмената история на волжките българи.

Древните българи имат високоразвита държавност с повече от 40 утвърдени във времето държавни и военни звания. Общественото им устройство се основава на отлично изградена строга йерархична структура:

– Духовенство – колобри;

– Войнство – боили, таркани, багатури, багаини, чиготи;

– Труженици.

Върховна власт над трите съсловия осъществява царят-жрец, носещ свещената титла Канас Ювиги„От Бога владетел“. Подобни титли съществуват в едни от най-старите световни цивилизации – шумерската и древноиндийската, което е доказателство за древния характер на българската държава.

До VІ в. прабългарите водят предимно номадски начин на живот. През втората половина на VІ в. и началото на VІІ в. те влизат в пряк контакт с Византия и постепенно възприемат по-уседнал начин на живот. Основен поминък на населението е скотовъдството. Добре развити са занаяти като грънчарство, ковачество, обработка на кожи и златарство.

Прабългарската войска е основно конна и се състои от всички мъже, годни да носят оръжие.

Около 660 г. на преклонна възраст умира последният владетел на старата Велика България – кан Кубрат. Най-големият от синовете му, Бат Баян, остава със своята войска в столицата Фанагория, за да удържа напора на хазарите, а останалите повеждат българските племена към нови земи.

Котраг поема на изток, където край бреговете на Волга основава Волжка България със столица град Болгар. Кубер преминава през Панония и се установява в Битолското поле (днешна Македония), а Алцек достига земите на днешна Италия. С основната част от българите Аспарух се насочва към делтата на Дунав, където, в съюз с местните славянски племена, създава новата българска държава, със столица Плиска. През 681 г. тя е официално призната от Византия.

Instagram logo

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.