Прабългари

"Българин значи мъдър, знаещ човек" – така започва писмената история на волжките българи.

„Българин значи мъдър, знаещ човек“ – така започва писмената история на волжките българи. Древните българи имали високоразвита държавност с повече от 40 утвърдени във времето държавни и военни звания. Държавното устройство се основавало на една цялостно изградена обществена йерархия:

Духовенство – колобри;
Войнство – боили, таркани, багатури, багаини;
Труженици.
Върховната власт над трите съсловия осъществявал Царят-Жрец, носещ свещената титла Канас Ювиги – “От Бога владетел”. Подобни държавни титли съществували и в едни от най-древните световни цивилизации – Шумер и древноиндийската, което е доказателство за древния характер на българската държава.

До VІ в. прабългарите водели предимно номадски начин на живот. През втората половина на VІ в. и началото на VІІ в. вече са в пряк контакт с Византия и постепено приемат по-уседнал начин на живот. Основен поминък на прабългарите е било скотовъдството. Развивали са занаяти като грънчарство, ковачество, обработка на кожи и златарство.

Прабългарската войска е била преидимно конна и се попълвала от всички мъже, годни да носят оръжие.

Около 660 г. на преклонна възраст се поминал последният владетел на старата Велика България – кан Кубрат. Най-големият му син Бат Баян останал със своята войска в столицата Фанагория, а останалите поели с българските племена към нови земи.

Котраг поел на изток, където край бреговете на Волга основал Волжка България със столица град Болгар. Кубер преминал през Панония и се установил в Битолското поле (днешна Македония), а Алцек достигнал земите на днешна Италия. С основната част от българите, Аспарух се насочил към делтата на Дунав, където в съюз със славяните основал новата Българска държава със столица Плиска, призната от Византия през 681 г.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.