Посещение на Рууланд Паардекопър, директор на “EXARC” в България

Рууланд Паардекопър, директор на “EXARC”(най-голямата организация за открити музеи в света” беше на посещение в България поканен от “Исторически парк”. Той е автор на най-голямото изследване за функционирането на откритите музеи и исторически атракциони. С него стартирахме съвместна работа по разпространението на информацията за отварянето на най-големият такъв проект.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.