Етапи в Исторически парк

Пети етап – конна база и страноприемница

Конна база „Величие“

Конната база ще бъде изградена върху терен с обща площ от 50 декара на достъпно място и в непосредствена близост до основния терен на Исторически парк.

Част предлаганите услуги в конната база ще бъдат:

• Тематични представления – шоу програми с коне и колесници на основния (овалния) манеж в Конната база.
Представленията ще се извършват по предварителен сценарий в определен час от деня с обща продължителност до 45 мин. Ще бъдат демонстрирани последователно надбягване с колесници, бойни умения от кон и с колесница, волтижировка, джигитовка и други изпълнения.
Определящо за броя посетители на едно представление ще е капацитетът на трибуната 1000 седящи места.

• Уроци по конна езда за начинаещи – базови занятия за приучаване към правилно положение на тялото върху гърба на коня и усвояване на основни похвати при ездата. Води се под надзора на инструктор или конегледач.

• Уроци по конна езда за напреднали – занятия по усвояване на характерни особености на конната езда и изграждане на правилни похвати за самостоятелно водене на коня под надзора и методическото ръководство на инструктор.

• Подготовка на състезатели – по индивидуални програми, в зависимост от упражняваната дисциплина.

• Подготовка на работни кадри, свободни реконструктори и клубове, ориентирани към исторически възстановки и реконструиране на военно дело от Античността и Средновековието, във военна езда, волтижировка и джигитовка, стрелба с лък от кон, сечене със сабя от гърба на коня, водене на колесница и др.

• Тур с тракийска колесница – възможност за посетителите да изпитат емоция от автентично преживяване на тракийска колесница, теглена от 2 или 4 коня. Заниманието ще се провежда на овален манеж.

• Конен туризъм – конни преходи в група с водач извън района на базата по маршрути с кратка (до 2 часа), средна (до 4 часа) и голяма продължителност (над 6 часа еко преход или екстремен туризъм). След предварителна заявка, ще могат да се подготвят и двудневни занимания с преспиване на предварително подготвено място.

• Хипотерапия (терапевтична езда) – продължителността и характера на заниманията ще се определят след консултация с кинезитерапевт, психолог и родителите на ездача, когато е непълнолетен и по преценка на инструктора в хода на заниманията.

• Пансион за коне – отглеждане на кон в самостоятелен бокс с включени денонощни грижи от конегледач, хранене с фуражи по норма и ежедневна подмяна на замърсения постел.

• Събори и фестивали, свързани с народния календар, българската митология и фолклор (юнашки епос) и знаменателни дати и събития от българската история – провеждани регулярно в съответствие с традициите и добрите практики.

• Групови публични мероприятия свързани с популяризиране на българската военна история и дейността на Исторически парк в следните направления:

• Регулярни теоретико-практически семинари;

• Тренировъчни полеви лагери;

• Открити уроци и демонстрации;

• Систематични практически занятия (тренировки);

• Военни (бойно-приложни дисциплини) игри (съревнования по конна стрелба, сечене от кон, волтижировка и джигитовка, конна борба, отборни съревнования по конни игри).

Страноприемница

В непосредствена близост до Конна база „Величие“ ще бъде изградена Страноприемница в автентичен болярски стил от епохата на Второ българско царство. Там посетителите ще могат да останат да нощуват или да се насладят на българска кухня.

 

 

 

Instagram logo

Галерии

За Исторически парк в Bulgaria On Air

19.04.2017

Начало на строителството

19.04.2017

Предварителни визуализации

19.04.2017

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.