Официална първа копка на Исторически парк

Първа копка на най-мащабния и значим проект за България, ще се състои на 11 юни 2017г.
На събитието са поканени министър председателя на република България – Бойко Борисов, министър Лиляна Павлова, председателя на партия ГЕРБ Цветан Цветанов, г-н Иван Портних- кмет на гр. Варна, г-н Стоян Пасев- областен управител на гр. Варна, г-н Димитър Димитров- кмет на община Ветрино и др. кметова в община Варна, Добрич и Шумен.

Ще се отслужи тържествен водосвет на церемонията.

Исторически парк е замислен като завършен културно-исторически комплекс, предлагащ тематични атракции, съчетани с възможности за хранене, отдих и провеждане на различни развлекателни мероприятия.
Исторически парк представлява уникална възможност за съхраняване и популяризиране на
това наследство, което в съчетание с трайните тенденции на развитие в туризма и повишеното търсене на културно-исторически забележителности в световен мащаб ще доведе до разработването на своеобразна „златна жила“ в този бранш.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.