Официална първа копка на Исторически парк

Първа копка на най-мащабния и значим за България инвестиционен проект ще се състои на 11 юли 2017 г. На събитието са поканени министър-председателят на Република България – Бойко Борисов, министър Лиляна Павлова, председателят на партия ГЕРБ – Цветан Цветанов, Иван Портних – кмет на гр. Варна, Стоян Пасев – областен управител на гр. Варна, Димитър Димитров – кмет на община Ветрино, и други кметове от общините Варна, Добрич и Шумен. По време на церемонията ще бъде отслужен тържествен водосвет.

Исторически парк е замислен като завършен културно-исторически комплекс, предлагащ тематични атракции, съчетани с възможности за хранене, отдих и провеждане на различни развлекателни мероприятия.

Проектът предоставя уникална възможност за съхраняване и популяризиране на историческото наследство, оставено от различни народи и цивилизации, обитавали в миналото българските земи. Обединяването в едно на трайните тенденции на развитие в туризма и повишеното търсене на културно-исторически забележителности в световен мащаб ще осигури успех на Исторически парк и ще доведе до разработването на своеобразна „златна жила“ в този бранш.

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.