Министър Ангелкова се запозна с Исторически парк и е възхитена

Демопроектът „Неолитно селище“ беше активно промотиран в рамките на Черноморски туристически форум – Варна 2015, който се проведе под мотото „Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието“. Същият бе специално представен на вниманието на г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма, кмета на гр. Варна – г-н Иван Портних, както и пред много други официални гости на събитието, сред които туроператори, бизнесмени и общественици от страната и чужбина. В рамките на форума пред гостите на щанда бе презентиран и проектът „Исторически парк“.

Получените мнения и оценки относно цялостния замисъл и концепция на проекта са изключително високи.

От осъществените действия по отношение на реализираната рекламна стратегия може да се направи следният важен извод – целесъобразно е дозираното популяризиране, при което на потенциалните посетители се предоставят основни характеристики и акценти на предлаганите услуги. Положителен резултат се постига, когато се създаде интерес, но без да се формират свръхочаквания. По този начин гостите на „Неолитно селище“ ще изразят открито своето възхищение и ще споделят положителни отзиви както на място, така и в интернет.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.