Министър Ангелкова се запозна с Исторически парк и е възхитена

Демо проектът „Антично селище“ беше активно промотиран в рамките на
Черноморски туристически форум – Варна 2015, проведен под мотото
„Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в
многообразието“. Същият бе специално представен на вниманието на г-жа
Николина Ангелкова – министър на туризма, кмета на Варна г-н Иван Портних,
както пред други официални гости на събитието, сред които туроператори,
бизнесмени и общественици от страната и чужбина. В рамките на събитието на
вниманието на всички гости на щанда бе представян и проектът Исторически парк.
Мненията и оценките, които бяха изразени по отношения на цялостния замисъл и
концепция са изключително високи.
Важен извод, които може да бъде извлече от изпълнените мероприятия на
рекламна стратегия е, че е целесъобразно дозираното популяризиране, в което на
потенциалните посетители се предоставят само основни характеристики и акценти
на предлаганите продукти и услуги. Изключително положителен резултат се
постига, когато у пристигащите посетители е създаден интерес, без обаче да има
свръх-очаквания. В тези случай гостите на Антично селище изразяват открито
своето очарование и споделят положителни отзиви както на място, така и в
интернет.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.