Исторически парк взе участие ввзехме участие в научна конференция посветена на експерименталната археология EXARC – EAC10 2017

В периода 20 – 21 април 2017 г. екип от представители на Исторически парк АД, заедно с акционери в проекта посетиха десетата международната конференция по въпросите на експерименталната археология EXARC – EAC10 2017, която се проведе в Холандия.
В събитието участваха над 120 представители от академичните среди, музейното дело и туристическия бранш (археологически туризъм) от 40 страни по света.
Презентирани бяха различни обекти и въпроси, свързани с исторически и археологически реконструкции и експерименти. Извършени бяха практически демонстрации на различни занаяти и умения, останали назад в историческото минало. Установени бяха полезни делови контаки, които се явяват отлична основа за бъдещи партньорства.
Представянето на „Исторически парк“ в конференцията бе по покана на директора на международната организация за експериментална археология EXARC и като следствие от пълноправното членство на нашия комплекс “Неолитно селище” в същата организация.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.