Исторически парк взе участие ввзехме участие в научна конференция посветена на експерименталната археология EXARC – EAC10 2017

В периода 20.04.2017 г. – 21.04.2017 г. екип от представители на Исторически парк АД, заедно с акционери на проекта, посети десетата международна конференция по въпросите на експерименталната археология EXARC – EAC10 2017, която се проведе в Холандия.

В събитието взеха участие над 120 представители на научните среди, музейното дело и туристическия бранш (археологическия туризъм) от 40 страни в света.

Презентирани бяха различни обекти и разгледани въпроси, свързани с исторически и археологически реконструкции и експерименти. Бяха демонстрирани занаяти и умения, упражнявани в далечното историческо минало. Установени бяха полезни делови контакти, които са отлична основа за бъдещи партньорства.

Представянето на Исторически парк в конференцията бе по покана на директора на Международната организация за експериментална археология (EXARC) – следствие от пълноправното членство на комплекс „Неолитно селище“ в нея.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.