Исторически парк бе представен на международно изложение в Русия

Демо версията на „Исторически парк“ – комплекс “Неолитно селище” бе представена на международната туристическа борса “Пътешествие и туризъм – 2017” (MITT 2017), проведена в периода 14 – 16 март в Москва. Комплексът бе анонсиран на страниците на специалното издание на авторитетното българско списание “Туризъм и отдих”, което от щанда на Р България на изложението бе разпространено сред руски и други чуждестранни представители на туристическия бранш.

В допълнение наш представител на изложението разпространи рекламни флаери и брошури на „Неолитно селище“, сондира нагласите на руски туристи към подобен тип атракции и установи контакти с потенциални делови партньори.

Участието на изложението в Москва бележи началото на кампанията по промотиране на „Исторически парк“ на чуждестранния туристически пазар.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.