Исторически парк АД на работно посещение в Китай

В периода 03.05.2017 г. – 11.05.2017 г. екип на Исторически парк АД осъществи работно посещение в Китай. Проведоха се редица делови срещи с представители на различни инвестиционни компании от азиатската страна, пред които бяха презентирани икономическите, културни и исторически дадености на България. Акцентът беше поставен върху перспективите, разкриващи се пред проект „Исторически парк“, в контекста на глобалните тенденции за развитие на културно-историческия туризъм. Поставено беше началото на успешен кръг от преговори, които се очаква в близко бъдеще да дадат конкретни резултати.

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.