Исторически парк АД на работно посещение в Китай

В периода 03.05.2017 г. – 11.05.2017 г. екип на Исторически парк АД осъществи работно посещение в Китай. Проведоха се редица делови срещи с представители на различни инвестиционни компании от азиатската страна, пред които бяха презентирани икономическите, културни и исторически дадености на България. Акцентът беше поставен върху перспективите, разкриващи се пред проект „Исторически парк“, в контекста на глобалните тенденции за развитие на културно-историческия туризъм. Поставено беше началото на успешен кръг от преговори, които се очаква в близко бъдеще да дадат конкретни резултати.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.